APEH tájékoztató az EVA törvénynek a kártérítéssel kapcsolatos 2004. évre visszamenőleges hatályú rendelkezéséről

2004.12. 4. APEH

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2004. évi CI. törvény 33. §-a módosította az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 5. §-át, azt kiegészítette a következő (5) bekezdéssel...

"Az eva alapját csökkenti jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától, vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel."

A 2004. évi CI. törvény 302. § (1) bekezdése értelmében a hivatkozott rendelkezés 2004. január 1-jétől alkalmazható, s a 302. § (2) bekezdése alapján figyelembe vehető a 2005. évi eva előleg megállapításánál is.

Az új eva alap csökkentő tételt valamennyi eva alany, a számviteli törvény hatálya alá tartozó, és az egyszerűsített nyilvántartást vezető vállalkozások is érvényesíthetik.

  • kapcsolódó anyagok
EVA