Az Alkotmánybíróság 2004. december 6-7-i teljes ülésének napirendje

2004.12. 4. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek a 30 napos lemondási időt megjelölő rendelkezését kifogásoló indítvány tárgyalását. A vitatott jogszabály szerint a miniszterelnök, ill. a kormány a köztársasági elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le megbízatásáról, 30 napos lemondási idő megjelölésével.

A teljes ülés napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint alkotmányellenesek a Büntető Törvénykönyvnek a kábítószerrel visszaélés bűncselekményét érintő törvényi tényállásai.

Egy indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik az egészségügyről szóló törvénynek a művi meddővé tételre vonatkozó egyik rendelkezése.

Egy másik indítványozó a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek a pótszabadságra, valamint az illetménypótlékra vonatkozó szabályozását kérdőjelezi meg.

Az Alkotmánybíróság elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmánysértő az ügyvédekről szóló törvénynek a kamarai tagsággal összefüggő több szabálya is.

A testület megtárgyalja az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló törvénynek a beteg, illetve a szolgáltató képviseletével kapcsolatos rendelkezéseit támadó indítványt.

Az alkotmánybírók megvitatják a szervezett bűnözésről, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló törvénynek a prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályait kifogásoló indítványt.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG