Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

2004.12.22. APEH

Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) 2003. évi bevezetésével új adónemmel bővült a magyar adórendszer. Ez az adónem az általános forgalmi adóval együtt számítottan 2005. évben a 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt elérő adózók számára kínál választási lehetőséget annak érdekében, hogy nyilvántartási kötelezettségeik egyszerűsödjenek és egyben adóterhelésük is mérséklődjön.

Az adózó az evával összefüggő adókötelezettségeinek teljesítése során elsősorban a törvényben foglaltakat köteles alkalmazni, de - más adónemekhez hasonlóan - az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.

E törvény hatálya alá új adózóként bejelentkezhet

 • az egyéni vállalkozó (egyéni vállalkozóknak kell tekinteni mindazokat, akik a tevékenységükkel összefüggő adókötelezettségüknek 2003-ban és 2004-ben a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezései szerint tettek eleget);
 • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
 • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az eva kiváltja a következő adónemeket

 • egyéni vállalkozók esetében:

  a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékadót vagy átalányadót;

  a cégautó adót;

  az általános forgalmi adót (kivéve: a jogutódlással megszerzett vagyon evás időszakban történő kivonásakor termékimport, valamint az Európai Közösség másik tagállamából beszerzett új közlekedési eszköz esetében);

  • a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében:

  a társasági adót (kivéve: a mikro- és kisvállalkozói adóalap-kedvezmény és egyéb kedvezményi feltételeknek való evás időszakban előforduló meg nem felelés esetén);

  a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót;

  a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;

  a cégautó adót;

  az általános forgalmi adót (kivéve: a jogutódlással megszerzett vagyon evás időszakban történő kivonásakor termékimport, valamint az Európai Közösség másik tagállamából beszerzett új közlekedési eszköz esetében);

Az adóalanyoknak az Eva tv. alapján kell a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget teljesíteni a törvényi feltételek fennállása esetén.

Bővebben:
http://www.apeh.hu/cgi-bin/lap.php?…

 • kapcsolódó anyagok
EVA