BÜK: Ügyvédjelölti felhívás

Mint az köztudott, sem a Magyar, sem a Budapesti Ügyvédi Kamarának – szemben más országok kamaráival – semmilyen létező jelölti érdekképviseleti szerve nincs. E helyzet megváltoztatását célul kitűzve a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökének és Elnökségének támogatásával a Kamara szervezetén belül ügyvédjelölti tagozatot kívánnak létrehozni.

A szervezet megalapításának szükségessége már csak azért is különösen indokolt, mert a szinte kezelhetetlenül magas ügyvédjelölti létszám nyilvánvalóan maga után fogja vonni a jelöltekkel szembeni szigorúbb elvárások kialakítását. Ezekben a változásokban pedig - miután elsősorban a mi jelenlegi és jövőbeni érdekeinkről van szó - minél nagyobb hatékonysággal érdemes részt vennünk.

Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a jelöltek szervezett kapcsolattartásának hiánya az oka annak, hogy miközben mindannyian hasonló feladatokat látunk el - hasonló sikereink vannak, és hasonló gondokkal küzdünk - mégis képtelenek vagyunk arra, hogy tapasztalatainkkal egymást segítsük és a sok területen számunkra sérelmes gyakorlaton változtassunk.

Egy jól működő jelölti szervezet lehetőséget nyújtana a ránk vonatkozó szabályok kialakításában való részvételre, a jelöltekkel való intézményesített kapcsolattartásra a bennünket érintő kérdésekben, a munkahely elvesztése esetén három hónapon belül új irodánál történő elhelyezkedés megkönnyítésére, a külföldi kamarák jelölt-szervezeteivel való kapcsolatfelvételre és esetleges külföldi gyakorlat biztosítására, a jelölti szinten nem létező társasági élet beindítására, sport és egyéb rendezvények szervezésére.

Remélve, hogy ezekkel a célokkal minél többen értünk egyet, ezúton hívjuk valamennyi budapesti jelölttársunkat a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozatának 2005. február 18-án 16:00 órakor tartandó alakuló ülésére a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe. Mivel az elképzelések csak most konkretizálódnak és bőven van feladat is, mindazoknak a segítségét kérjük, akik szívesen közreműködnének a megalakulás előkészítésben és a szervezésben.

A Tagozat Alapszabályának tervezete megtekinthető 2005. január 14-től a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján belül - http://www.bpbar.hu.

Az alakuló ülésen megtárgyalandó módosító javaslatokat, valamint a jelentkezéseket az elnöki tisztségre és az elnökségi tagságra 2005. február 16. 17:00 óráig várjuk írásban a jeloltek@bpbar.hu e-mail címre. Az elnöki tisztségre és az elnökségi tagságra külön-külön e-mailben kell jelentkezni. A két jelentkezés nem zárja ki egymást. A kaotikus helyzeteket elkerülendő a közgyűlés csak az ezen időpontig írásban beérkezett személyi és módosító javaslatokról szavaz. Az alakuló ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Várunk továbbá minden olyan ötletet, javaslatot, amelyek a fent vázolt terveket kiegészítik, de örülünk minden olyan visszajelzésnek is, amelyek igazolják, hogy a jelölti oldalon is van fogadókészség egy ilyen szervezet létrehozatalára.

Dr. Gulyás Gergely Győző
Dr. Pfeifer Tamás
Dr. Szeker Dániel

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS