APEH tájékoztató a területalapú támogatások áfa-beli megítéléséről

2005.01.25. APEH

Főszabály szerint a támogatásra jogosult adóalanynak a pénzintézeti előfinanszírozási konstrukció keretében folyósított államháztartási támogatásai után is kötelező az arányosítás. Kivételt képeznek azonban ez alól a 2003. évi XCI. törvény 211. §-a alapján az arányosítás alól mentesülő államháztartási támogatások.

A 41/2004. (IV. 7.) FVM rendelettel meghirdetett, illetve a 91/2004. (V. 20.) FVM rendelettel megelőlegezett támogatások részét képezik az Európai Unió közvetlen támogatásait kiegészítő nemzeti támogatásoknak, azaz az ún. top-up támogatásoknak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a 41/2004. (IV. 7.) FVM rendelet jogcímei és támogatási mértékei megfelelnek a top-up támogatások jogcímeinek és mértékeinek (pontosabban azoknak egy meghatározott részét jelentik). A top-up támogatások konstrukciója tehát csak az így előre hozott résszel együtt áll össze.
(A Bizottság 2004. június 29-ei C(2004) 2295 számú határozata hagyta jóvá az egyes támogatási jogcímek mértékeit. Ezek a jogcímek és mértékek csak a két rendelet, a 41/2004. (IV. 7.) FVM és a 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet szerinti jogcímek és mértékek együttesével áll össze.)

A fent kifejtettekből következően nemcsak a 87/2004. (V. 15.) FVM rendeletben, hanem a kérdéses 41/2004. (IV. 7.) FVM rendeletben meghatározott támogatások is top-up támogatásnak minősülnek, így vonatkozik rájuk a 2003. évi XCI. törvény 211. §-ának - az arányosítás alól mentesítő - (17) bekezdése.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS