GVH "igen" a nemzeti tankönyvkiadó privatizációjára

2005.01.25. GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. január 18-án hozott határozatával engedélyezte, hogy az ÁPV Rt. privatizációs pályázatán nyertes Láng Kiadó és Holding Rt. megvásárolhassa a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. közel 70 %-os szavazati hányadot megtestesítő részvénycsomagját.

A versenytörvény (Tpvt.) alapján a tranzakció vállalkozások összefonódásának minősült, amelyhez a GVH engedélye volt szükséges.
A vállalkozások összefonódása mindazon termékpiacokat érinti, amelyek az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok bármelyik vállalkozásának tevékenységi körébe tartozik. Ennek alapján az ügyben a kiadói piac, illetve annak egyes önálló szegmensei (különös tekintettel a tankönyvek piacára), valamint az ezekhez két irányból, vertikálisan kapcsolódó piacok, a nyomdai szolgáltatások, illetve a különböző kiadványok (lapok, könyvek, stb.) kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának piacai kerültek vizsgálat alá.
A versenyfelügyeleti eljárás során feltárt információk alapján, különösen, mert a két vállalkozáscsoport tevékenységeinek nem voltak számottevő "átfedő" területei, a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás egyetlen érintett piacon sem hoz létre, illetve erősít meg a Tpvt. 22. §-ában foglaltakra tekintettel meghatározott olyan gazdasági erőfölényes helyzetet, amely akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacokon vagy azok jelentős részén. Ezért a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedély nem volt megtagadható.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG