ADAM: Adóhatósági adómegállapítás

2005.01.27. APEH

2005-tõl új lehetõség a személyi jövedelemadózásban az adóhatósági adómegállapítás (ADAM), amelyet február 15-éig külön kell kérniük a feltételeknek megfelelõ magánszemélyeknek. Sok tíz- vagy százezren mentesülhetnek így az adóbevallás bonyolult munkájának idõigényes elvégzése alól.

Ki, hogyan és mikor kérheti?

Az adóhatósági adómegállapítást kérõ bejelentés megtételére a magánszemély akkor jogosult, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól, kifizetõ(k)tõl szerzett adóköteles bevételt, és jövedelme meghatározásakor nem alkalmazott tételes költségelszámolást (kivéve, ha igazolás nélkül elszámolható elismert költségeket vesz figyelembe a törvények szerint). Tételes költségelszámolást alkalmazó mezõgazdasági kistermelõ (õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ családi gazdálkodó) is kérheti az adómegállapítást, ha nyilatkozata kiegészítéseként egyszerûsített bevallási nyilatkozat megtételére jogosult.
Az adóhatósági adómegállapítás a 04530 sz. Bejelentés és nyilatkozat az adóhatósági adómegállapításhoz a személyi jövedelemadóról a 2004. évre címû, a www.apeh.hu internetes oldalról is ingyen letölthetõ (vagy az ügyfélszolgálati irodákban térítésmentesen beszerezhetõ) nyomtatványon kérhetõ.
A magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy

  • 2004-ben nem volt olyan kifizetõtõl származó adóköteles bevétele, amelybõl a kifizetõ nem vonta le az adóelõleget,
  • a 2004-re túlvont nyugdíjjárulékot munkáltatójától nem igényelte vissza,
  • önálló tevékenységével kapcsolatban nem tételes költségelszámolást, hanem a 10 százalékos költséghányad alkalmazását választja,
  • mekkora az általa befizetett munkavállaló érdekképviseleti illetve szakmai kamarai tagdíj,
  • a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó kedvezmény érvényesítéséhez szükséges egyéb adatokról (a hitel összege, az adóstárs adatai, a hitellel megvásárolt ingatlan adatai, stb.),
  • a súlyosan fogyatékos személyeket megilletõ kedvezményre való jogosultság fennállásáról,
  • a családi kedvezmény érvényesítésérõl, megosztásáról, az eltartottak adatairól, az esetleges várandósság tényérõl,
  • arról, hogy a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja-e.

A mezõgazdasági kistermelõnek és a családi gazdálkodónak nyilatkoznia kell arról, hogy

  • mennyi volt a 3 millió forint alatti bevétele és hogy ennek 20 százalékának megfelelõ összegû költség-számlával rendelkezik.

A nyilatkozatnak ki kell térnie az adókedvezmények érvényesítésének sorrendjére is.
A nyilatkozat benyújtásának határideje 2005. február 15.

Rendelkezõ nyilatkozat az szja 1+1 százalékáról

Az adóhatósági adómegállapítás esetében is lehetõsége van a magánszemélynek arra, hogy személyi jövedelemadójának 1+1 százalékáról a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ szervezetek valamelyike, illetõleg valamely egyház vagy a 2005. évi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat javára rendelkezzen. A rendelkezõ nyilatkozatot az adómegállapítást kérõ nyomtatványhoz csatolva kell benyújtani (szabvány méretû leragasztott borítékban, amelyen feltüntetik a magánszemély nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, és a boríték hátoldalán pedig a ragasztási felületen átnyúlóan aláírják). A nyilatkozat akkor érvényes, ha azon a kedvezményezett szervezet adószáma illetve technikai száma szerepel.

Határidõk

2005. február 15. a 04530. számú nyilatkozat postára adása vagy személyes benyújtása az APEH illetékes igazgatóságának. A határidõ elmulasztásával az adózó adókötelezettségének csak önadózással tehet eleget. Az APEH értesítést küld, ha adatai alapján úgy találja, hogy az adózó nem jogosult adóhatósági adómegállapításra.
2005. május 20. Az APEH postára adja az adómegállapítást ebben, az adózó nyilatkozata alapján, megállapítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendõ adót (ideértve a járulékfizetési kötelezettség felsõ határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékot), illetve a befizetendõ adót.
2005. június 20. Az adózó eddig az idõpontig fizetheti meg késedelmi pótlék nélkül az adómegállapításban közölt adót, illetve az APEH is eddig az idõpontig utalja ki a visszatérítendõ adót.
8 napon belül: az adózó észrevételt tehet (a meglévõ dokumentumok másolatával), ha úgy találja, hogy tévedett az adóhatóság.
15 napon belül az APEH elbírálja az észrevételt (vagy helybenhagyja, vagy módosítja az eredeti megállapítást),
8 napon belül az adózó kifogást terjeszthet be, amelyet az APEH hatósági eljárás keretében bírál el.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS