A GVH baromfigazatot rintő bejelentéseket vizsgál

2005.02. 7. GVH

A magyar baromfiágazatot érintő versenykorlátozó megállapodásról és erőfölénnyel való visszaélésről szóló bejelentések érkeztek, melyeket az érintett vállalkozások és szakmai szervezetek juttattak el a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

Az egyik bejelentés a baromfi felvásárló vállalkozások áruminősítési gyakorlatát kifogásolja azért, mert a baromfitermékek alacsonyabb termékosztályba sorolása 50%-kal alacsonyabb átvételi árat eredményez.

A másik bejelentésben az érintettek azt jelezték, hogy a Magyar Broiler Szövetség kilogrammonként 5 forinttal támogatta a termelőket a téli hideg miatt megnövekedett kiadásaik fedezésére. A baromfivágóhidak miután tudomást szereztek erről, öt forinttal csökkentették az átvételi árat.

A Gazdasági Versenyhivatal információkat gyűjt, azokat elemzi és a versenytörvény által biztosított lehető legrövidebb határidőn belül dönt arról, hogy indít-e a bejelentések alapján versenyfelügyeleti eljárást a két ügyben.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG