Tömegessé válhat az elektronikus aláírással történő bevallás Magyarországon

2005.02. 8.

A NetLock Kft. február 3-án maga is benyújtotta dolgozói első hiteles elektronikus magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallását, amelyet saját NyugDíjcsomagja felhasználásával minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva küldött el a magánnyugdíjpénztárakhoz.

Az eddigi tapasztalatok alapján jól működik a rendszer, amelynek segítségével másodperc alatt küldhetők el a tagdíjbevallások. A NetLock Kft. szerint az elektronikus bevallást lehetővé tevő jogszabály versenyhelyzetet teremtett a hitelesítés-szolgáltató szervezetek számára, amelyek az előírt elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat és az időbélyegzést szolgáltatják az elektronikus tagdíjbevallásokhoz. A versenyhelyzetből fakadó díjcsökkenés a NyugDíjcsomag kapcsán máris észlelhető, bár a NetLock az igen kedvezményes árú hitelesítési egységcsomag bevezetésével elsősorban azt kívánja elérni, hogy a felhasználók számára akkor is valós alternatíva legyen a hiteles elektronikus ügyintézés, ha arra - jelenleg - csak néhány területen van szükségük. A következő előrelépésre 2005. április 1-től lehet számítani, amikortól a hosszú távú hitelességet biztosító elektronikus aláírással történő adóbevallás, várhatóan már nem csak a legnagyobb adózók kiváltsága lesz, hanem az bármely adózó számára elérhetővé válik.

A lassú és sok ügyféloldali hibával terhelt papíralapú ügyintézés elektronikus formába való átültetésével a magánnyugdíjpénztárak az adóhatósághoz hasonlóan tetemes mennyiségű energiát és munkát takaríthatnak meg évente, a bevallók számára pedig megszűnik a papír, a nyomtatási, a tárolási költség, illetve a postai sorbanállásból fakadó időveszteség.

"Az elektronikus ügyintézéssel nyert megtakarítás mértéke leírhatatlan, emellett elektronikus aláírásunkat felhasználhatjuk számlázáshoz, archiváláshoz, és hamarosan elektronikus adóbevalláshoz is tovább csökkentve költségeinket. Az elektronikus aláírással történő hiteles elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedésével a gazdálkodó szervezetek és az ország versenyképessége anélkül javulhat jelentősen, hogy az a jogbiztonság rovására menne." - mondta Rózsahegyi Zsolt. Emellett a NetLock számára mindig is kulcsfontosságú volt, hogy minden megjelenő új felhasználás kapcsán jelentkező előnyök az érintettek számára a legrövidebb időn belül reális árakon váljanak elérhetővé" - tette hozzá Rózsahegyi.

A NetLock Kft. szerint az elektronikus magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallásra való áttérés jelentős mozzanata az elektronikus ügyvitelnek, mivel kibővíti az elektronikus bevallások körét és lehetővé teszi a szolgáltatók piaci alapon történő kiválasztását. Komoly előrelépést az fog mutatni, ha az elektronikus aláírással történő adóbevallások hitelesítéséhez szükséges tanúsítványok az elektronikus aláírásról szóló törvény szellemének megfelelően a piacról lesznek beszerezhetők.

"Már izgatottan várjuk a hamarosan megjelenő PM-IHM-MEH együttes rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a 10.000 legnagyobb adózó mellett 2005. április 1-től minden adózó elektronikus úton, elektronikus aláírás használatával is beadhatja adóbevallását." - mondta Rózsahegyi Zsolt a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója.

"Tudomásunk szerint a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló, társadalmi egyeztetésen már átesett rendelet konform a közelmúltban elfogadott és hamarosan hatályba lépő közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel. Ennek 160. § [2] bekezdése ugyanis kimondja, hogy ha az ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, a kérelem az ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz benyújtható." - mondta dr. Nagy Zsolt, a NetLock Kft. jogász munkatársa.

Az EU országokban már régóta alkalmazott elektronikus ügyintézési módok tehát már Magyarországon is utat törnek maguknak. Végre elindulni látszik egy piaci folyamat, amely hazánkban is elősegítheti a kellően biztonságos technológiák alkalmazását, elősegítve ezzel a gazdaság hatékony működését.

  • kapcsolódó anyagok
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS