APEH: Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) bevallása

2005.02.15. APEH

2005. február 15-éig kell benyújtaniuk a 0443-as számú bevallást azoknak az egyéni vállalkozóknak, bevételi nyilvántartást vezető társaságoknak, szövetkezeteknek, irodáknak, akik (amelyek) 2004. évre az eva szerinti adózást választották.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az evás vállalkozónak 2004. évre kötelezettsége nem keletkezett. Elvesztette viszont 2005. évre az eva adóalanyiságát az az adóalany, aki (amely) az adóalanyiság választási feltételeinek nem felel meg, így többek között az, akinek (amelyeknek) a 2004. évben termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból nem volt bevétele. Ezt a körülményt az adózónak 2004. december 20-áig az adóhatósághoz be kellett jelentenie.

Az adóévre megállapított eva összegét - az adóévben már befizetett adóelőlegek beszámításával a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Ha az adóévre már megállapított adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított evát, a különbözetet az adózó a bevallás benyújtására előírt határidőtől jogosult visszaigényelni a 17-es számú nyomtatvány benyújtásával. A visszaigényelt különbözetet az adóhatóság az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlájára utalja vissza.

Az utóbbi napokban az egyszerűsített vállalkozási adó szerint adózók között problémát okozott a tag részére juttatott jövedelem adózására vonatkozó szabály értelmezése.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII törvény (Eva tv.) 18. § (5) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt a tag, a volt tag (örököse) jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. E rendelkezés nem vonatkozik a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díjára, amelyet a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni."

Az említett szabályok azt jelentik, ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany a tagja részére tagi jogviszonyára tekintettel juttat jövedelmet "azaz az evával adózott pénzt a tagoknak kiosztják", amely osztalék/osztalék jellegű jövedelemnek minősül, ezen összeg után már nem kell az Szja tv. szerinti 20/25, illetőleg 35 százalékos osztalékadót fizetni. Ugyanakkor ha a tag a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik és ilyen címen ténylegesen is kifizetés történik számára, akkor ezt a jövedelmet a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni és a kifizetésből szja előleget kell levonni.

Alkalmazott foglalkoztatása esetén (ideértve a munkaviszonyban foglalkoztatott tagot is) az adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni. Ha tehát az előzőek szerinti adóköteles kifizetés (elszámolás) nem volt, de az érintett magánszemély megfizette a járulékalap személyi jövedelemadóját, akkor az valóban téves befizetésnek számít, amely az éves adófizetési kötelezettségbe beszámítható. Adóköteles jövedelem kifizetése esetén azonban jogos volt a személyi jövedelemadó előleg levonása és befizetése.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS