APEH: az ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése

2005.02.15. APEH

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2005. január 1-től hatályba lépő 14. § (8) bekezdése értelmében az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő mentesül tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző pedig mentesül a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a bankszámla-fenntartási kötelezettséget is.

Az adzs rendjről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2005. január 1-től hatályba lépő 14. § (8) bekezdése értelmében az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő mentesül tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző pedig mentesül a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a bankszámla-fenntartási kötelezettséget is.

Az adóhatóság nyilvántartásában azonban rögzíteni kell az adózó tevékenységének szünetelését. Az adóhatóságnak szüksége van olyan információra, amelyből a szünetelés időtartama - egyúttal az adókötelezettség fennállása - megállapítható, ezért az érintett adózókat nyilvántartó szervezetek (a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, illetőleg a közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara) adatot szolgáltatnak a szünetelés kezdő és záró időpontjáról.

Az Art. 52. § (9) és (10) bekezdése alapján az érintett kamarák az ügyvédi, szabadalmi ügyvivői tevékenység, illetve a közjegyző szolgálata szünetelésének kezdő napjáról, valamint a szünetelés megszűnésének napjáról az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző természetes azonosító adatainak feltüntetésével a bejegyzést követő hó 15. napjáig adatot szolgáltatnak az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző illetékes állami adóhatóságához.

Amennyiben az érintett kamara elmulasztja adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a mulasztás az adóhatóság részéről szankcióval járhat: az Art. 172. § (1) bek. a) és c) pontja alapján a nem magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha - többek között - adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti; illetve késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan teljesíti.

Amennyiben az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő és közjegyző tevékenysége az Art. 52. § (9) bekezdésének hatálybalépésének napján, 2005. január 1-jén már - korábbi időponttól - szünetel, erről az adott kamarának 2005. február 15-éig kell adatot szolgáltatnia az APEH illetékes igazgatóságához. A tevékenység szünetelésének kezdő napjaként ebben az esetben a 2005. január 1-jei dátumot kell megjelölni.
A tevékenységüket 2005. január 1-jét megelőző időponttól szüneteltető ügyfeleinknek azonban a korábbi adóévekre vonatkozó bevallási kötelezettségüknek - annak teljesítésének elmulasztása esetén - továbbra is eleget kell tenniük.

A kamarák az adatszolgáltatási kötelezettségnek az APEH által rendszeresített, 05106-os jelű adatszolgáltató lapon tehetnek eleget. Az adatszolgáltató lap címe: -Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról-. Az adatlap nem kapható kereskedelmi forgalomban, kizárólag az APEH honlapján érhető el, az itt letölthető nyomtatványkitöltő program segítségével nyomtatható ki. A kinyomtatott adatlap annak aláírása után postai úton, vagy személyesen nyújtandó be az illetékes APEH-igazgatósághoz.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK
ÜGYVÉDSÉG
ADÓZÁS