Az Alkotmánybíróság 2005. február 21-22-i teljes ülésének napirendje

2005.02.20. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben alkotmánysértő a személyes adat fogalmának meghatározása. Az alkotmánybírók megvitatják a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó egyes szabályait kifogásoló indítványt.

Egy indítványozó a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvénynek a cégbejegyzéssel összefüggő több rendelkezését kérdőjelezte meg.

Egy másik indítványozó a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a kézbesítéssel, a helyszíni kényszercselekményekkel és a jogorvoslatokkal kapcsolatos szabályait vitatja.

Az alkotmánybírók megtárgyalják azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvény egyik rendelkezése.

Kedden kerül a testület elé a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az örökbefogadási eljárással összefüggő több rendelkezését megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó a felsőoktatásról szóló törvénynek a hallgatók fegyelmi felelősségére vonatkozó egyik rendelkezését vitatja.

Egy másik indítványozó a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény alapján a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott, a pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó általános játékfeltételek alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.