Az Alkotmánybíróság 2005. február 28 - március 1-i teljes ülésének napirendje

2005.02.26. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütköznek a büntetőeljárásról szóló törvénynek a bűnügyi költség viselésére vonatkozó szabályai. Egy indítványozó a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a kézbesítéssel, a helyszíni kényszercselekményekkel és a jogorvoslatokkal kapcsolatos szabályait vitatja.

Egy másik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte, mert álláspontja szerint az Országgyűlés sem a büntetőeljárásról szóló törvényben, sem az illetékekről szóló törvényben nem biztosított illetékkedvezményt a terhelt, a védő, valamint a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője számára.

Az alkotmánybírók megtárgyalják azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvény egyik rendelkezése.

Kedden kerül a testület elé a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az örökbefogadási eljárással összefüggő több rendelkezését megkérdőjelező indítvány.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szerepel az az indítvány is, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul a felsőoktatásról szóló törvény módosításával összefüggésben.