Megyezászló adományozás a Komárom-Esztergom megyei Bv. Intézetben

2005.03. 1. IM

Megyezászlót adományozott a Komárom-Esztergom Megyei Bv. Intézetnek a megye önkormányzata, amelynek ünnepélyes átadására február 15-én az Esztergomi Vármúzeum történelmi hangulatú lovagtermében került sor.

Az ünnepségen Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka köszöntötte a megjelenteket, köztük az ünnepség elöljáróját, Dr. Petrétei József igazságügy-minisztert. A csapatzászlót Láposi Elza, a megyei közgyűlés alelnöke adta át az intézet parancsnokának, Dr. Hangyál István bv. ezredesnek. A csapatzászlóra a megyei közgyűlés és a társ renvédelmi szervek képviselői kötöttek szalagot, s azt egyházi személyiségek szentelték fel és áldották meg. Az ünnepséget követően az igazságügyi tárca vezetője megtekintette az elismerésben részesült bv. intézetet.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS