Adatvédelmi biztos a Political Capital ügynökökre vonatkozó adatkezeléséről

2005.03. 4. Adatvédelmi Biztos Hivatala

Nyilvánvalóvá vált, hogy a Political Capital ügynökökre vonatkozó adatkezelését – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 28. §-ának rendelkezését figyelmen kívül hagyva – nem jelentették be az adatvédelmi nyilvántartásba.

Political Capital
Policy Research & Consulting Institute

Budapest

Tisztelt Igazgató Urak!

Az elmúlt hetekben hivatalomhoz több olyan beadvány is érkezett, amelyekben – az adatvédelmi törvényre hivatkozva – arra kértek: vizsgáljam ki, hogy a Political Capital honlapján, az ún. listán milyen jogon, azaz milyen jogszabályi felhatalmazás alapján jelentek meg személyes múltukra vonatkozó, vagy arra utaló, sok esetben pontatlanságokat is tartalmazó személyes és/vagy különleges adataik. A beadványozók egy része az adatok gyűjtésének és nyilvánosságra hozatalának tényét, mások az adatok vitatható forrását, míg többen az adatok pontatlanságát kifogásolták, leszögezve, hogy ők nem járultak hozzá adataik bárki számára megismerhetővé tételéhez.

E beadványok alapján, e hét elején vizsgálatot indítottam, amelynek kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a Political Capital ügynökökre vonatkozó adatkezelését – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 28. §-ának rendelkezését figyelmen kívül hagyva – nem jelentették be az adatvédelmi nyilvántartásba.

Az Avtv. előírásai szerint ugyanis az adatkezelő (jelen esetben a Political Capital) köteles lett volna az adatkezelés (a személyes adatok gyűjtése, tárolása, nyilvánosságra hozatala, stb.) megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni:

  • az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;
  • az adatok forrását;
  • az egyes adatfajták törlési határidejét;
  • az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét.

A bejelentés elmulasztásával Önök jogsértést követtek el. Kérem ezért Igazgató Urakat, a nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségüknek sürgősen tegyenek eleget, hogy annak figyelembe vételével (is) el tudjam bírálni az Önök adatkezelését kifogásoló beadványokat.

Budapest, 2005. március 2.
Üdvözlettel: Dr. Péterfalvi Attila

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS