Versenykorlátozó ármeghatározás miatt bírságolta meg a gvh vadgazdasági terméktanácsot

2005.03. 8. GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. március 1-én tartott tárgyalásán a mintegy 1,7 milliárd nagyságrendű, hazai nagyvad vadhús-felvásárlási piacot érintő versenykorlátozó megállapodás miatt indított eljárásban a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsát a tagságra kötelező ármeghatározás miatt 80 millió Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A Gazdasági Versenyhivatal a bérvadászati piacot vizsgáló eljárása során észlelte, hogy a vadhús-felvásárlási piacon a gazdasági verseny korlátozására alkalmas ármegállapodás jött létre a piaci szereplők között.

Ennek kivizsgálására 2003. szeptemberében eljárást indított a Terméktanács és vadhús-felvásárlásban érdekelt tagjai ellen. A Versenytanács az eljárás során megállapította, hogy a Terméktanács 2000. augusztus 28. és 2004. április 8. között a tagságot kötelező, de az egész vadhús felvásárlási piacra tovább gyűrűző nagyvad felvásárlási árakat határozott meg 11 alkalommal. A versenyjogi felelősséget a Terméktanács viseli ármeghatározó döntéséért, ezért terméktanácsi tagok ellen folytatott eljárást a Versenytanács megszüntette.

A Versenytanács a bírság kiszabásánál a feldolgozatlan nagyvadak húsának értékesítéséből a tagságra eső hányadot, a Terméktanács éveken át folytatott kifogásolható ármeghatározó magatartását vette figyelembe. Bírság összegének meghatározásánál mérlegelésre került az a tény is, hogy a közelmúltban a vadászati piac más bérvadászati szegmensét érintő, jogsértő magatartása miatt a Terméktanácsot a közelmúltban bírságolta a hivatal. A Versenytanács korábbi, a bérvadászati árkartell miatt 2004. december 9-én hozott határozatában - mások mellett - a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács jogsértő magatartását is megállapította és vele szemben akkor 150 millió Ft bírságot szabott ki.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG