APEH tájékoztatás a 2005. március 10-én építkezések helyszínén az egész ország területét érintően elvégzett, a foglalkoztatás szabályszerűségére irányuló ellenőrzéssorozat tapasztalatairól

2005.03.19. APEH

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal országos akciót szervezett az előzetesen kijelölt építkezések helyszínein.
Az akció célja minden igazgatóságra kiterjedően az előre kijelölt és egyeztetett címeken található, folyamatban lévő építkezéseken foglalkoztatott, be nem jelentett alkalmazottak kiszűrése volt.

A 142 fő adóellenőr munkáját a rendőrség és néhány esetben a VP munkatársai előzetes egyeztetés alapján, a helyszíneken megfelelő létszámmal biztosították. Részt vettek továbbá az akcióban az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és Határőrség munkatársai is.

A foglalkoztatás szabályszerűségére irányuló ellenőrzések eredményeképpen 30 építkezés helyszínén 210 adóalanyt érintett a vizsgálat sorozat, amely összesen 974 fő foglalkoztatott számbavételét jelentette. Az már most megállapítható, hogy 12 fő bejelentését 5 foglalkoztató elmulasztotta el. Mindössze 12 foglalkoztatott tekintetében lehetett a helyszínen kétséget kizáróan megállapítani a foglalkoztatás szabályszerűségét. Több mint 925 esetben a foglalkoztatott bejelentését igazoló iratok későbbi bemutatására szólították fel az adóhatóság munkatársai a foglalkoztatókat. Ez azt jelenti, hogy az akció folyományaként még számos további adóhatósági intézkedés várható az elkövetkezendő hetekben, hónapokban.

Jogszabályban előírt nyilvántartás vezetésének hiánya miatt az 5 foglalkoztatónál megállapított mulasztás tekintetében 350 e Ft forint bírság kiszabása várható a tevékenység legalább 12 napra történő felfüggesztésén túlmenően.

Az ellenőrzések eredményes lebonyolítását - köszönhetően a körültekintő előkészítésnek és a lebonyolításban közreműködők felkészültségének - a rendkívül zord időjárás csak kismértékben hátráltatta.

További adatokat kell gyűjteni és értékelni a társadalombiztosítási bejelentést nyilvántartó illetékes egészségbiztosítási pénztáraktól az ellenőrzések eredményének véglegessé tételéhez.

Az ellenőrzés hírére a munkavállalók több helyszínről is pánikszerűen akartak elmenekülni, de a helyszínen tartózkodó rendőrök ezt minden esetben megakadályozták és megteremtették az ellenőrzés feltételeit. Érdekességként említhető meg, hogy olyan személy megpróbált távozni - testi épségét nem kímélve (a tetőn egy kémény mögé bújt el) - akinek az iratai rendben voltak.

  • kapcsolódó anyagok
APEH