Áprilistól megszűnik az illetékbélyegek használata az okmányirodákban

2005.03.28. BM

Az okmányirodai ügyintézés során az illetékbélyegeket 2005. március 31-ig lehet felhasználni. Ezt követően az illetéket már nem lehet illetékbélyeggel leróni.

A változást az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2005. január 1-jén hatályba lépett módosítása tartalmazza. Ennek értelmében az okmányirodáknál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás illetékét – az eljárás megindítását megelőzően – készpénz-átutalási megbízás útján lehet leróni. Amennyiben a feltételek az okmányirodában fennállnak, az eljárás megindításakor bankkártyával vagy a házipénztárban készpénzzel is lehet fizetni. (Várhatóan 2005. szeptember 1-jétől a POS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetés bevezetésre kerül minden okmányirodában.)

Az eljárási illetéket eljárásonként külön-külön kell készpénz-átutalási megbízáson (csekken) befizetni. A befizető neve helyén az ügyfél nevét kell feltüntetni. Ha egy ügyfél több, azonos ügytípusba tartozó ügyet egy időben ugyanazon okmányirodánál indít, akkor lehetőség van arra, hogy összevonva egy készpénz-átutalási megbízáson fizesse be az eljárási illetéket. Egy ügytípusba tartozónak az alábbiak minősülnek:

  • forgalmi engedély és törzskönyv kiadására irányuló kérelem,
  • személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló kérelem.

A befizetés a postán történik a posta vagy az okmányiroda által az ügyfél rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízáson.
Ha az ügyfél úgy fizetett illetéket, hogy ezt követően államigazgatási eljárást mégsem kezdeményezett, a lakóhely szerint illetékes illetékhivatalnál kérheti a megfizetett összeg visszautalását. Ha az okmányiroda túlfizetést állapított meg, a túlfizetés tényéről értesíti az ügyfél lakóhelye szerint illetékes illetékhivatalt, amely intézkedik a túlfizetés ügyfél részére történő visszatérítéséről.

Az államigazgatási eljárási illeték készpénz-átutalási megbízáson történő előzetes befizetését az ügyfél az eljárás megindításakor a feladóvevény kérelemhez csatolásával igazolja. Amennyiben a befizetés az okmányiroda házipénztárában történt, a kérelemhez a pénztárbizonylatot kell csatolni.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
ILLETÉK
KÖZTERHEK