APEH: kis értékű ajándék áfa levonhatósága 2004. május 1-e után

2005.03.28. APEH

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény hatályos 33. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást teljes egészében az adóalanyiságát eredményező gazdasági tevékenységi körön kívüli célra használja fel, hasznosítja, ide nem értve azt az esetet, ha a terméket és a szolgáltatást a 7. §-ának (3) bekezdésében vagy a 9. §-ban meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja.

Az üzleti, promóciós ajándékok átadását illetően az áfa-törvény 7. §-a (3) bekezdésében és 9. §-ának alkalmazása akkor lehetséges, ha az ajándék kis értékű ajándéknak, vagy az átadás vállalkozási célból ingyenesen nyújtott értékesítés minősül (kivéve utóbbinál a gazdaságilag nem független felek közötti termékátadást [áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 5. pontja].

A kis értékű ajándék fogalmát az áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 6. pontja adja meg, mely szerint kis értékű ajándék a másnak ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, nyújtott szolgáltatás, melynek az egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg az 5000 forintot. A vállalkozási célból ingyenesen nyújtott értékesítés gyakorlatilag a korábbi áruminta fogalmat váltotta fel, mely a fogalom meghatározásból is kiderül, hiszen érteni kell ezalatt olyan ellenérték nélküli termékátadást, illetve szolgáltatásnyújtást, amelynek célja az értékesítésre szánt termék, illetve szolgáltatás ismertetése, kipróbálása, amennyiben ez az adóalany gazdasági tevékenységének érdekében, bevételének növelése céljából történik. A vállalkozási célból ingyenesen átadott termék esetén annak áruminta jellegét csomagolásán fel kell tüntetni [áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 35. pontja].

Amennyiben a fentieknek megfelel az ügyfelek részére átadott ajándék, a társaság levonásba helyezheti az ajándék beszerzése kapcsán rá áthárított előzetesen felszámított adót. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról 2004. évi CI. törvény 303. §-ának (3) bekezdése értelmében a 33. § (1) bekezdésének b) pontja a 2004. április hónap 30. napját követően keletkező adófizetési kötelezettség, adólevonási jog esetén is alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a társaság levonási jogát 2004. május 1. napjáig visszamenőlegesen is érvényesítheti.

Megjegyzem, hogy a fentiekről eltérő az ellenérték fejében történő termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó térítésmentes termékátadás, szolgáltatásnyújtás az adójogi megítélése. Ilyen esetben ugyanis árengedményről van szó, az áfa-törvény 22. §-ának (9) bekezdése alapján, az ott részletezett feltételek szerint.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS