APEH: a regisztrációs adó kezelése az áfa alapjában 2005. évben

2005.04. 5. APEH

A regisztrációs adóval, illetve a regisztrációs adó áfa alapkénti figyelembevételével kapcsolatos, 2005. január 1. napját követően lényeges tudnivalók az alábbiak.

1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 118.§ (7) bekezdése alapján a regisztrációs adóról szóló törvény 2005. január 1-jétől bevezetetett rendelkezéseit 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni először. Ebből következően a 2004-ben fizetett adóelőleg esetén 2005-ben nem kell újból regisztrációs adót fizetni (különbözetet sem), valamint a 2004-ben kifizetett előleg nem tartozik bele az általános forgalmi adó alapjába.

2. A regisztrációs adóról szóló törvénynek 2005. január 1-jétől hatályos 4.§ (1) bekezdése alapján, ha a forgalomba helyezés az áfa törvény szerinti értékesítés következményeként valósul meg, az adóalany a gépjárművet értékesítő személy. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján a fizetendő áfa alapjába a regisztrációs adó is beletartozik.

Amennyiben a márkakereskedő által eladott gépjárművek forgalomba helyezését nem a márkakereskedő végzi, akkor az ügy összes körülménye alapján kell az értékesítést megítélni. Ennek során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1.§ (7) bekezdésének alkalmazása is szóba jöhet, mely szerint minden ügyletet a valós tartalma alapján kell megítélni és az adójogi konzekvenciáit levonni. Például, ha az eddigi gyakorlattól eltérően a forgalomba helyezéssel más céget bíznak meg, az említett szabály alkalmazásával az eset körülményei alapján levonható az a következtetés is, hogy a regisztrációs adóról szóló törvény 4.§ (1) bekezdés alapján a márkakereskedőt terheli az adókötelezettség, amennyiben a 12.§ szerinti mentességi jogcímek egyike sem teljesül, mivel ekkor is az értékesítés következményeként valósult meg a forgalomba helyezés.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS