A Pannon GSM "közkívánatra" reklámkampánya alkalmas a fogyasztók megtévesztésére

2005.05. 9. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában megállapította, hogy a Pannon GSM Rt. a 2004. szeptemberében megkezdett - a Pannon Praktikum tarifacsomagban értékesített 900, 1800 és 3600-as feltöltőkártyás terméket népszerűsítő - "Közkívánatra" szlogenű reklámkampányban közzétett reklámokban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

Az eljárás alá vont vállalkozást a VT öt millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A VT álláspontja szerint a vállalkozás a fogyasztók döntési szabadságának korlátozására alkalmas módon tájékoztatott az általa szervezett akcióról, annak tényéről, időtartamáról. Fentiekkel összefüggésben a tájékoztatás nem volt alkalmas arra, hogy a fogyasztók pontosan felismerjék, hogy csak meghatározott időpontig fizetik a reklámokban hangsúlyozott alacsonyabb akciós percdíjat. Az is megállapítást nyert, hogy arról sem tájékoztatták a fogyasztókat, hogy a szolgáltatás folyamatosan fizetendő percdíja magasabb.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG