Aktuális európai jogalkotási folyamatok a pénzügyi szabályozás területén

2005.08.18. JogiForum.hu

Az EurAktiv internetes szaklap az európai pénzügyi szolgáltató intézményekre, a mindennapos gyakorlatra és az európai fogyasztók igényeire tekintettel állította össze az európai intézményeknél elkövetkező hónapokban napirendre kerülő fontosabb szabálytervezetek listáját

Az európai törvényalkotás kissé lelassult a 2005 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési terv kidolgozása után; ennek ellenére számos fontos törvénytervezet vár sorsára az elkövetkező hónapokban. Az európai intézmények lassú munkája miatt aggódó szakembereket megnyugtathatja annak tudata, hogy a pénzügyi területekre vonatkozó, alább részletesebben kifejtett jogalkotási folyamat lépései az ún. Lamfalussy-eljárás alatt zajlanak majd le.

A tőkekövetelményekről szóló irányelv (Capital Requirements Directive, CRD) jelenleg a parlamenti elfogadást megelőző eljárási mechanizmus által kijelölt tiszteletköröket rója, melynek keretében több kérdés még megválaszolásra vár. Ezzel együtt a tervezet az EcoFin soron következő ülésén, ez év október 11-én már elfogadásra kerülhet.

Határokon átnyúló banki tevékenység és biztosítás' címszó alatt szerepel a bankkonszolidáció területe az EcoFin novemberi ülésének napirendjén. A bankfelügyeletekről szóló tárgyalások elsősorban akörül zajlanak majd, hogy az egyes tagországokból mely felügyeleti szerv feladata legyen a nemzetközi bankcsoportok ellenőrzése, s közöttük legyen-e vezető felügyeleti szerv vagy sem. A másik nagy vitatéma várhatóan a tőkekövetelményekről szóló irányelv (Capital Requirements Directive, CRD) 16. szakaszának gyakorlatba való átültetése lesz: eszerint a nemzetközi vállalati felvásárlások során a felvásárolandó vállalat országában az ügylet lebonyolításához szükséges lenne az illetékes felügyeleti szerv beleegyezése.

A CESR (Committee of European Securities Regulators: az Európai Unió tagállamainak értékpapír-felügyeleteit összefogó szervezet) az utóbbi időben alaposan megvizsgálta a Bizottság által kiadott, a pénzügyi eszközök piacairól (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) szóló irányelvet. Mivel az irányelv a piaci szereplőkben szerte a tagállamokban nyugtalanságot váltott ki, ezért annak alkalmazására a közszféra jövő őszig, az ipari szektorok pedig 2007 elejéig kaptak haladékot.

Egyes pénzügyi műveletek - többek között például a klíring – európai szintű szabályozása tekintetében még mindig nincs döntés. Hasonlóképpen, a zálog-alapú hitelek esetében sem lehet tudni, hogy a közeljövőben várható-e összeurópai szabályanyag vagy sem.

Az intézményi vagyonkezelésről szóló UCITS irányelv vitája várhatóan 2005 novemberében zárul.
A fogyasztói hitelek jelenlegi szabályozása még 1987-ben került elfogadásra, és korántsem mondható korszerűnek, ugyanakkor a tagállamok fogyasztóvédelmi szabályozásai egy ideig még akadályát képezik megújításának. A Bizottság idén ősszel fog javaslatot kidolgozni e kérdéskörben.

A tagállamokban működő különböző fizetési rendszerek összehangolására vonatkozóan hamarosan új keretszabályozás jelenik meg.

A fentieken túl a terrorizmus elleni küzdelem során felmerülő pénzügyi vonatkozású kérdések tekintetében egy sor újabb szabályozás várható, melyek egyik fontos előírása lesz, hogy a gyanús ügyletek bejelentési kötelezettsége tekintetében fokozott felelősség fogja terhelni az érintett intézményeket.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
TÁRSASÁGI JOG
BIZTOSÍTÁS