Hatályba lépett a versenytörvény módosítása

2005.11. 3. Jogi Fórum / GVH

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítását az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban fogadta el, a módosuló rendelkezések többsége 2005. november 1-jén lépett hatályba. A változások számos, a vállalkozásokat közvetlenül érintő rendelkezést tartalmaznak.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: versenytörvény) módosítását az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban fogadta el, a módosuló rendelkezések többsége 2005. november 1-jén lépett hatályba. A versenytörvény legutóbb 2001-ben módosult átfogóan, az ezt követő 2003. évi módosítás a közösségi jogi követelmények teljesítésére szorítkozott. A most hatályba lépett módosítást így az elmúlt évek jogalkalmazási tapasztalataiból leszűrhető következtetések törvénybe foglalása, a jogbiztonság, illetve a hatékonyság növelése tette indokolttá. Emellett a törvénymódosításnak két további indoka is volt.

Egyrészt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2005. november 1-jén lépett hatályba, ezért eddig az időpontig meg kellett teremteni minden közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályozásban az összhangot a Ket.-tel. Ugyan a Ket. hatálya a versenytörvényben szabályozott eljárásokra csak akkor terjed ki, ha a versenytörvény másként nem rendelkezik, azonban mindenképpen biztosítani kellett a terminológiai összhangot, illetve egyes rendelkezések – a Ket. által bevezetett új passzusokra tekintettel – elhagyhatók voltak a versenytörvényből, egyes jogintézmények esetében pedig a Ket. szerinti új megközelítést volt célszerű érvényesíteni a versenytörvényben is.

Másrészt egyes módosító rendelkezések a közösségi versenyjog alkalmazásához kapcsolódnak, pontosítva a közösségi anyagi jog alkalmazását szolgáló eljárási rendelkezéseket. Ezen túlmenően több rendelkezés célja az, hogy a magyar versenyjogot közelítse a közösségi versenyjoghoz (pl. fúziós szabályok módosítása, egyedi mentesítési eljárás megszüntetése).

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG