A televíziós irányelv módosítása az Európai Parlamentben is téma

A rádiós és televíziós irányelv küszöbön álló módosítása az Európai Parlament munkáját is tematizálta. A strassburgi plenáris ülés két határozati javaslatot is elfogadott a módosításra vonatko-zó indítványokkal, mindkettőt az EP kulturális és oktatási bizott-ságának előterjesztése alapján.

Az első határozati javaslat arra kéri fel az Európai Bizottságot, hogy a direktíva módosítása során hathatósabban biztosítsa a kiskorúak védelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a válaszadás jogának érvényesülését az audiovizuális műsorokban illetve az interneten. Az európai fogyasztóvédelmi szervezetekkel karöltve dolgozzon ki olyan rendelkezéseket, amelyek korlátozzák a gyermekekhez és fiatalokhoz intézett élelmiszerreklámok, főként snack és édesség hirdetések számát.

Bővebben:
http://www.mrsz.hu/news-page.php?…

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG