Útmutató a szellemitulajdon-kezelési szabályzat készítéséhez

2005.11. 4. Jogi Fórum / Magyar Szabadalmi Hivatal

A 2004. január 1-jén hatályba lépett innovációs törvény rendelkezései alapján valamennyi közfinanszírozású kutatóhelyen (költségvetési szervnél, közalapítványnál és közhasznú társaságnál) szellemitulajdon-kezelési szabályzatot kell elfogadni, amely többek között rögzíti az adott kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotások kezelésére és hasznosítására irányadó szabályokat, illetve a szellemi alkotások létrehozásában közreműködő kutatók jogait és kötelezettségeit.

A szabályzatok elfogadását aktuálissá teszi az a tény is, hogy a jövő évtől csupán azok a kutatóhelyek pályázhatnak közfinanszírozású támogatásra, amelyek rendelkeznek ilyen szabályzattal.

A szellemitulajdon-kezelési szabályzat elkészítését elősegítendő, az innovációs törvényhez kapcsolódó kormányhatározat egy módszertani útmutató kiadását irányozta elő. A kormányhatározatban foglalt feladatnak eleget téve, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Magyar Szabadalmi Hivatal együttműködésében kidolgozott és közreadott útmutató a hazai és a külföldi gyakorlat, valamint a vonatkozó jogszabályok nyújtotta lehetőségek ismertetésével kívánja megkönnyíteni a kutatóhelyek szabályzatkészítési munkáját. A gyakorlati nehézségek csökkentésére az útmutatóhoz – annak mellékleteként – egy mintaszabályzat is készült.
A szabályzat letölthető a http://www.mszh.hu/…41648_1.html oldalról, közvetlenül a http://mszh.hu/…utmotato.pdf címen.

  • kapcsolódó anyagok
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA