Az Európai Közösségek Bíróságának munkaprogramja (2005.11.14.-11.25.)

2005.11.15. JogiForum.hu

A Luxemburgi Bíróságon és az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán a következő két hétben a következő fontosabb és érdekesebb ügyekben kerül sor ítélethozatalra, főtanácsnoki indítvány megtételére, illetve szóbeli tárgyalásra: Bizottság kontra Ausztria (C-320/03), Werner Mangold kontra Rüdiger Helm (C-144/04), Európai Parlament kontra Tanács (C-317/04) és Európai Parlament kontra Bizottság (C-318/04), Schwarz kontra Salzburg tartományi székhely polgármestere (C-366/04), illetve easyJet Airline Company kontra Bizottság (T-177/04).

2005. november 15- én sajtóközlemény jelenik meg a Bizottság kontra Ausztria ügyben (C-320/03), amelyben az ausztriai A12-es autópálya egy szakaszát érintően a bizonyos fajta árukat szállító tehergépjárművek tekintetében bevezetett közlekedési tilalom (ún. szektorális közlekedési tilalom) képezi a jogvita alapját. Geelhoed főtanácsnok 2005. július 14-én tett indítványában úgy vélte, hogy a közlekedési tilalom végső soron nem egyeztethető össze az áruk szabad mozgásának elvével.

A 2005 november 14. és november 18. közötti munkahéten egyéb fontosabb ügy nem került a Bíróság munkaprogramjára.

2005. november 22.-én szintén ítélethirdetésről szóló sajtóközlemény kiadására kerül majd sor, ez esetben a Werner Mangold kontra Rüdiger Helm (C-144/04) ügy tekintetében. Az ügy elbírálása során a Bíróság jogi szempontból vizsgálja majd a munkavállalók védelmét az alapos indok nélkül határozott időre kötött munkaszerződésekkel szemben, továbbá a védelem hiányát az idős korú munkavállalók tekintetében és az életkor alapján történő, meg nem engedhető diszkrimináció vagy foglalkoztatáspolitikai indokokkal igazolható egyenlőtlen elbánást. Tizzano főtanácsnok 2005. június 30-án hozott indítványában úgy vélte, hogy az alkalmazandó európai jogszabályok ellentétben állnak a kérdéses német szabályozással.

E napon főtanácsnoki indítványról sajtóközlemény is megjelenik majd az Európai Parlament kontra Tanács (C-317/04) és Európai Parlament kontra Bizottság (C-318/04) ügyek vonatkozásában. Ezek az Európai Parlament által indított keresetek az Egyesült Államokba, illetve az Egyesült Államokból induló légi járatok utasai személyes adatainak (Passanger Name Records, PNR) az amerikai hatóságok részére történő továbbítása miatt kerültek beadásra.

2005. november 24-én, csütörtökön újabb ítélethirdetésről hozott sajtóközlemény kerül kiadásra, ezúttal a Georg Schwarz kontra Salzburg tartományi székhely polgármestere ügy vonatkozósában (C-366/04), melyben a fő jogkérdés az, hogy vajon összeegyeztethető-e az élelmiszerhigiéniáról szóló közösségi irányelvvel, valamint az EK-Szerződésnek a mennyiségi korlátozások tilalmára vonatkozó rendelkezéseivel a védőcsomagolás nélküli rágógumik automatákból történő árusítását tiltó osztrák jogszabályi rendelkezés. Geelhoed főtanácsnok 2005. június 28-án kiadott indítványában úgy vélte, hogy az érintett nemzeti előírás mennyiségi korlátozással azonos hatású olyan intézkedésnek minősül, amely nem igazolható a közegészségügy védelmére való hivatkozással.

Mindeközben november 23.-án az Elsőfokú Bíróság délelőtt 9.30-tól szóbeli tárgyalást tart az easyJet Airline Company kontra Bizottság ügyben (T-177/04) és megvizsgálja az Air France és a KLM légitársaságok összeolvadását jóváhagyó bizottsági határozat megsemmisítésére beadott kérelemben foglaltakat. A Bizottság határozatában arra a következtetésre jutott, hogy a két légitársaság közötti fúzió 14 bizonyos városok közti (city-to-city) útvonalak tekintetében erőfölény kialakulásához vagy annak megerősödéséhez vezetne, de az összeolvadást ennek ellenére a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította azzal a feltétellel, hogy az abban részt vevők betartják a fúzióval kapcsolatban vállalt kötelezettségeiket. Az easyJet a fenti határozat megsemmisítését kéri, arra hivatkozással, hogy annak meghozatalakor a Bizottság több nyilvánvaló értékelésbeli hibát követett el, illetve bizonyos esetekben elmulasztotta megfelelően alátámasztani álláspontját.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA