A közbiztonság és a főkapitányságok helyzete

2005.11.16. Jogi Fórum / BM

Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter előtt beszámolót tartott dr. Bene László országos rendőrfőkapitány, Gergényi Péter budapesti és dr. Ignácz István Pest megyei rendőrfőkapitány az érintett területek közbiztonságáról, valamint a főkapitányságok helyzetéről.

A BRFK a „látható rendőrség” programjának végrehajtása érdekében 2004-2005-ben jelentősen átalakította szervezeti struktúráját, és emelte a közterületeken szolgálatot teljesítők számát. A 2006. nyaráig tartó tervek szerint – 4 év adatainak összesítése alapján – több mint 500 rendőrrel gyarapodik az ún. végrehajtói állomány létszáma Budapesten.

Hatékonyabb lett a történelmi belváros és a vasúti pályaudvarok ellenőrzése a City Rendőrség, a mobil egységek létrehozása révén. Tovább erősödött a lakótelepek védelme. A fővárosban összesen 7 sűrűn lakott, nagy kiterjedésű paneltelepen járőröznek „lakótelepi rendőrök” – napi rendszerességgel. A Központi Gépkocsizó Járőrszolgálat tevékenysége szervezettebb lett, ezáltal gyakoribbá vált a bűnelkövetők helyszíni elfogása.

A bevezetett intézkedések hatására mára 42,7%-ra javult az előző évi 33,7%-os felderítési-, és 50% fölé emelkedett a nyomozási eredményességi mutató. Ezek az eredmények Európa rendőrségeinek élvonalába emelték a Budapesti Rendőr-főkapitányságot.
Jelentős javulás tapasztalható pl. a betöréses lopások és a rablások tetteseinek kézre kerítése terén.
Az idén először javulást mutat a fővárosi közlekedésbiztonság helyzete. A személyi sérüléses balesetek száma közel tizedével csökkent az említett időszakban.

A rendezvények és biztosítási feladatok folyamatos növekedése és a létszámhiány ellenére a Budapesti Rendőr-főkapitányság jó színvonalon tett eleget a követelményeknek, és megfelelt a gazdálkodás terén előírt szigorú előírásoknak.
Dr. Lamperth Mónika elégedettségét fejezte ki a BRFK teljesítményével kapcsolatban, és arra kérte a főkapitányság vezetését, hogy a továbbiakban is tegyen meg mindent a közrend és a közbiztonság, valamint az agglomerációs rendőri együttműködés javításáért.

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság is várhatóan adósságmentes gazdálkodással és javuló bűnügyi statisztikával zárja az évet.
A szervezeti egység kiemelkedő eredményeket mondhat magáénak a gépkocsi lopások és a rablások felderítése terén.
A belügyminiszter jónak minősítette a PMRFK tevékenységét, de javulást vár a családon belüli és a fiatal korúak elleni bűncselekmények felderítése terén, valamint a közlekedésbiztonság helyzetében.

A beszámoló során szóba került, hogy mindkét rendőr-főkapitányság híradás- és biztonságtechnikai eszközparkja, valamint a személygépkocsi állomány folyamatos modernizálásra szorul.
Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter arra kérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy fordítson megkülönböztetett figyelmet az agglomerációs rendőri együttműködés személyi és technikai feltételeinek javítására, valamint elismerését fejezte ki a Pest megyében elért eredményekért.

  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS
BŰNÜLDÖZÉS