Képzések a bűnmegelőzés témakörében

2005.11.18. Jogi Fórum / BM

BM Bűnmegelőzési Akadémia tanfolyamokat indít 2006. január és május között a „Bűnmegelőzés alapjai”, valamint a „Társadalmi kapcsolatok a bűnmegelőzésben” címmel.

1. A "Bűnmegelőzés alapjai" című képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a bűncselekmények megelőzésével, mennyiségi és minőségi csökkentésével kapcsolatos tudományelméleti alapismereteket, a bűnmegelőzés gyakorlati-módszertani kérdéseit, a bűnözés elleni védekezés leghatékonyabb formáit. Ez a program Bűnmegelőzési Akadémia „alapképzése”, miután szükség van egy olyan ismeretalapú képzésre, amely összefoglalja mindazon tudást, mely a bűnmegelőzési szemléletmód eredetét, törvényi hátterét, jogi szabályozását és a bűnmegelőzésben érintett szervezetrendszer működését, hatáskörét és kompetenciáit taglalja.

A tanfolyam nyitott, ajánlott - kortól, foglalkozástól, előképzettségtől függetlenül - mindazok számára, akik érdeklődnek a bűnmegelőzés elméleti kérdései iránt, szeretnék megismerni a bűnmegelőzés eszközeit és módszereit, a hazánkban és Európa egyes országaiban alkalmazott és jól bevált bűnmegelőzési programokat, az egyes bűnözési formák elleni védekezés gyakorlati fortélyait. A tanfolyam különösen ajánlott az állami szervek rendvédelmi foglalkozású dolgozóinak, az önkormányzatok bűnmegelőzésben érdekelt munkatársainak, a pedagógusok, gyermekvédelmi megbízottaknak, a közbiztonság javítása céljából létrejött civil szervezetek, egyesületek, alapítványok képviselői, a vállalkozási szféra érintett képviselőinek, az egyetemek, főiskolák hallgatóinak és a magánszemélyek részére.

A tanfolyam 3 nap (20 óra) időtartamot ölel fel. Időpontjai: 2006. január 11-13; 2006. február 1-3.; 2006. május 23-25. A képzés rendvédelmi dolgozók részére ingyenes. Egyébként 12.000,-Ft/fő , mely magában foglalja az előadói díjakat, az oktatási infrastruktúra használatát, a szállást, a tansegédletek költségét.

2. A "Társadalmi kapcsolatok a bűnmegelőzésben" című képzés célja a rendvédelemben dolgozók részére olyan újszerű ismeretek átadása, amely felkészíti őket a bűnmegelőzés és a társadalmi kapcsolatok összefüggéseire, a bűnmegelőzési szemlélet kialakítására, az együttműködés, a kapcsolatépítés jelentőségére.

A jelentkezés különösen ajánlott a területi szervnél azon személy, aki a megszerzett ismereteket a szerv éves oktatási tevékenysége keretében tovább képes adni.

A tanfolyam 3 nap (20 óra) időtartamot ölel fel. A képzés időpontja 2006. január 18-20. A képzés és a szállás ingyenes.

További részletek, regisztrációs lap a BM honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS