Egészségügyi tárgyú TASZ Álláspont

2005.11.21. Jogi Fórum / TASZ

Elkészült a TASZ 26. számú Álláspontja, amely az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/18093. számú törvényjavaslathoz kapcsolódik. A Javaslat országgyűlési vitája a héten zajlik.

A TASZ Álláspont-sorozata mindig a TASZ egy-egy konkrét törvényjavaslat kapcsán kifejtett véleményét tartalmazza, melyet egyesületünk (elektronikus, esetenként nyomtatott formában) minden egyes országgyűlési képviselőhöz eljuttat.

A kiadvány taglalja a TASZ emberi jogi aggályait, valamint szabályozási javaslatokat is tartalmaz annak érdekében, hogy a végül elfogadásra kerülő szöveg összhangban legyen alkotmányos alapjogainkkal.

A 26. számú Álláspont a következő témákat érinti:
  • a pszichiátriai kezelés szabályai (a veszélyeztető és a közvetlen veszélyeztető magatartás közötti különbségtétel; a cselekvőképességükben érintett személyek differenciált megközelítése; a helyettes döntéshozó, a gyámhatóság és a bíróság szerepe; az önkéntes és a kötelező gyógykezelés elhatárolása)
  • a mesterséges megtermékenyítés szabályai (a petesejt-adományozás anonimitásának feloldása; a dajkaterhesség visszaállítása; az egyedülálló nők gyermekvállaláshoz való joga)
  • a betegjogi szabályozás (a kapcsolattartás joga, a betegek panaszjoga)
  • az egészségügyi adatok kezelésének szabályai (az ombudsmanok adatkezelési jogosítványai; a HIV/AIDS esetek jelentése)
  • a nemdohányzók érdekében alkalmazható korlátozások
  • a kijózanító állomásokra vonatkozó szabályok hiánya
  • az állam kártalanítási felelőssége a kötelező védőoltásokkal, illetve a vizsgálati készítmények klinikai tesztelésével kapcsolatban felmerülő szövődményekért
  • a cselekvőképességükben érintettek családtervezési célból történő művi meddővé tétele

A dokumentum a TASZ weboldaláról tölthető le. (pdf)

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EGÉSZSÉGÜGY
TASZ