Az Európai Közösségek Bíróságának Munkaprogramja (11.21-12.02)

2005.11.23. Jogi Fórum / EB

A Luxemburgi Bíróságon és az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán a következő két hétben a következő fontosabb és érdekesebb ügyekben kerül sor ítélethozatalra: Egyesült Királyság kontra Bizottság; Dellas és mások kontra Secrétariat général du gouvernement; továbbá együttesen kerülnek elbírálásra a Britannia Alloys & Chemicals, SNCZ, Union Pigments és Heubach vállalatok által a ellen Bizottság benyújtott keresetek.

A november 21. és 25. közötti munkahétre vonatkozó fontosabb események múlt héten már bemutatásra kerültek. Az ott elmondottak kiegészítéseképpen jegyezzük meg, hogy 2005. november 23-én az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága ítéletet hirdet az Egyesült Királyság kontra Bizottság (T-178/05) ügyben, melyet az Egyesült Királyság kérelmére gyorsítottan tárgyal. A felperes kérelme az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvben meghatározott kibocsátási egységmennyiségekre vonatkozó és a brit kormány által a Bizottsághoz eljutatott nemzeti kiosztási terv módosítását véleményező bizottsági határozat megsemmisítésére irányul. A Bizottság az Egyesült Királyság véleménye szerint nem volt jogosult arra, hogy ideiglenes nemzeti kiosztási tervében szereplő kibocsátási értékeket végleges értékeknek tekintse, továbbá a tagállamok számára lehetőséget kell adni a szükséges módosítások társadalmi vitára bocsátására, melynek eredményeként a kiosztható kibocsátás-mennyiség.

A 2005. november 28 - december 2. közötti munkahét során december 2-án kerül sor ítélethirdetésre a Dellas és mások kontra Secrétariat général du gouvernement (C-14/04) ügyben. Ebben a Bíróság által megválaszolandó kérdés az, hogy egy fogyatékos fiataloknak fenntartott otthonban dolgozó nevelő éjszakai készenléti szolgálata teljes egészében munkaidőnek számít-e, vagy a tényleges munkával nem töltött időszak figyelembe vétele érdekében, a fizetés-, illetve túlóraszámítás tekintetében, lehetőség van-e súlyozási rendszer alkalmazására? Egy francia rendelet ugyanis a tényleges munkával nem töltött időszakok figyelembevétele érdekében lehetővé teszi a munkavállaló által éjszakai készenléti szolgálatban eltöltött óráknak 3:1 illetve 2:1 arányban való súlyozását. E tekintetben fontos kiemelni, hogy a bíróság már több korábbi ügyben teljes egészében munkaidőnek nyilvánította az orvosok, a sürgősségi szolgálatok ápolói, a mentősök, illetve a tűzoltók által a munkahelyükön készenléti szolgálatban töltött időt.

2005. november 29-én hoz egyszerre hoz ítéletet az Elsőfokú Bíróság a brit Britannia Alloys & Chemicals Ltd (T-33/02), a francia Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. (T-52/02), a norvég Union Pigments AS (T-62/02), valamint a német Dr. Hans Heubach GmbH & Co KG (T-64/02) keresete tárgyában. 2001-ben a Bizottság összesen 11,95 millió euró összegű pénzbírságot szabott ki öt, a cinkfoszfáttermelésben, illetve -kereskedelemben tevékenykedő vállalkozásra, mivel ezek 1994. és 1998. között az érintett piacon az EK-Szerződés kartelltilalmába ütköző megállapodásokban vettek részt. A cégek nem vitatják a megállapodásokban való részvételüket, de kifogásolják, hogy a Bizottság, a pénzbírság kiszabásánál nem a határozat meghozatala előtti utolsó üzleti évet vette figyelembe hivatkozási évként. A Bizottság - szerintük - ezzel megsértette az egyenlő elbánás, illetve a jogbiztonság alapelvét, mivel eljárásával lehetetlenné tette a vállalkozások számára, hogy azok a pénzbírság kiszámítási módját kellő biztonsággal előre meghatározhassák. Ezenkívül a Bizottság az arányosság elvét is megsértette, mivel az érintett vállalatokkal szemben úgy szabott ki pénzbírságot, hogy nem vette figyelembe azoknak a határozat meghozatalakor fennálló pénzügyi teljesítőképességét, és velük szemben a más, hasonló ügyekhez viszonyítva is aránytalanul súlyos szankciókat alkalmazott.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA