Platform és technológiasemleges szabályozást ígér az EHT módosítása

2005.11.24. Jogi Fórum / IHM

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) elkészítette az Elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (Eht.) digitális műsorterjesztéssel összefüggő módosításáról és a digitális átállás átmeneti szabályozásáról szóló törvény szakmai és közigazgatási egyeztetésre összeállított tervezetét.

Az Európai Unió irányelvei szerint hazánk 2012-re áttér a digitális műsorterjesztésre. A jelenleg hatályos törvényi keretek nem teszik lehetővé, hogy a Magyar Köztársaság minden tekintetben eleget tegyen ennek e kihívásnak. A média és a távközlés közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak, átértékelődnek. A hagyományos médiaszerkezetet alapul vevő és csupán az analóg rendszerű információtovábbítást értelmező szabályozás a technológiai fejlődés következtében elavult. Ennek orvoslására az IHM az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését, és az ezzel összefüggő szolgáltatások, valamint az új technológiák elterjedését segítő, átlátható, a versenyt támogató szabályozást dolgozott ki.

A törvény célja egy olyan platform és technológiasemleges szabályozási háttér megteremtése, amely hozzájárul a verseny élénkítéséhez, a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítéséhez, javuló minőségű és magas hozzáadott értékű audiovizuális szolgáltatások kifejlesztéséhez, valamint a hálózati kapacitások hatékonyabb kihasználásához – különös tekintettel a frekvenciakészletre.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság 2006. április 30-ig kidolgozza a digitális földfelszíni műsorterjesztéshez szükséges hosszú távú frekvenciaterveket, amelynek birtokában a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) soron következő májusi ülésén hatékonyan képviselhetjük nemzeti érdekeinket a frekvenciák elosztása terén. A törvény jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a digitális műsorszóró frekvenciák elosztása során hazánk megfelelő pozíciót képviseljen.

A törvény a szakmai és közigazgatási egyeztetést követően várhatóan még ebben a kormányzati ciklusban a Magyar Köztársaság Országgyűlése elé kerülhet.

A törvénytervezet szövege az IHM honlapján olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS