Újabb tervek a Bizottságtól a közösségi büntetőjog tekintetében

2005.11.29. JogiForum.hu

A brüsszeli intézmény által a múlt héten nyilvánosságra hozott tervek arra irányulnak, hogy új, az Európai Unió jogának megsértése esetén alkalmazható keresetindítási lehetőségek kerüljenek be az európai jogrendbe.

Az elképzelések lényege az, hogy amennyiben egy tagállam nem vagy nem megfelelően emelte be saját jogrendjébe az Unió jogának valamely előírását, ugyanakkor a Bizottság szerint az adott rendelkezés abban a tagállamban sérült, akkor a Bizottságnak joga lenne a Közösségek nevében büntetőjogi keresetet indítani a jogsértést vélhetően elkövető személyekkel szemben.

A november 23-án napvilágot látott elképzelések hét olyan területet jelöltek meg, ahol az európai törvényhozók vádemelési hatáskörökre tartanának igényt: a pénzmosás, a számítógépes bűnözés, a tengerek szennyezése, a korrupció, az emberkereskedelem és a bankkártya- illetve az eurót érintő pénzhamisítás területei tartoznak ide.

A Bizottság álláspontját erősíti, hogy szeptemberben a környezetvédelem tekintetében az Európai Közösségek Bírósága hozott egy ítéletet amelyben akkor kimondta, hogy az európai törvényhozás termékeinek jobb érvényesülése érdekében a Bizottságnak büntetőjogi szabályozást is ki kellene dolgoznia.

Jose Manuel Barroso, a Bizottság elnöke a döntést értékelve vízválasztónak nevezte a Bíróság által elmondottakat. A Bizottság most nyilvánosságra hozott álláspontja is e döntés kiterjesztő értelmezését tükrözi: nem csak a környezetvédelem területén lenne szükség közösségi büntetőjogi normákra.

A tagállamok várhatóan kedvezőtlenül fogadják az új tervet, hiszen saját szuverenitásuk korlátozását látják benne s a korábbi évek során is mereven elzárkóztak minden, a közösségi büntetőjog kidolgozását előre vetítő kezdeményezés támogatásától.

Egyes bizottsági tisztviselők ugyanakkor emlékeztettek: a közösségi együttműködés és jogharmonizáció már eddig is több területen érintette a büntetőjogot, így például a határokon átnyúló bűnözés elleni közös fellépés vonatkozásában. A büntetőjogi törvényhozás részleges megosztása a Közösséggel mindössze a már megtett lépések szükségszerű folytatása lenne.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
EURÓPAI UNIÓ
KORRUPCIÓ
EMBERKERESKEDELEM