Az Országgyűlés elfogadta az új felsőoktatási törvényt

2005.11.29. Jogi Fórum / OM

Az Országgyűlés a mai napon elfogadta az új felsőoktatási törvényt, amely a magyar felsőoktatás történetének legátfogóbb és legradikálisabb reformjának alapjait teremti meg.

Az új felsőoktatási törvény parlamenti megerősítésére azért volt szükség, mert Mádl Ferenc köztársasági elnök az Országgyűlés első támogató döntése (2005. május 23.) után az elfogadott törvényt alkotmányossági normakontrollra küldte meg az Alkotmánybírósághoz.

Az Alkotmánybírósági döntés után a szakmai egyeztetést követően az oktatási tárca korrigálta a bíróság által kifogásolt passzusokat, amelyet a parlament Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága alkotmányosnak és elfogadásra alkalmasnak ítélt.

Az új törvény, amely átfogóan szabályozza a felsőoktatás működését és szerkezetét, 2006. március 1-el lép hatályba.
A jogszabály nyomán átalakul a felsőoktatás teljes képzési szerkezete, és nemzetközi, európai szinten átjárhatóvá válnak a képzések. Megváltozik az intézmények irányítása és finanszírozása, megerősödik az intézményi autonómia és nő a gazdálkodás szabadsága. A hallgatói jogok kiterjesztésével és a támogatási rendszer kiszélesítésével a törvény biztosítja a jogbiztonságot, erősíti az esélyegyelőséget.

  • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
OKTATÁSÜGY