Megjelent Gálik Mihály és Polyák Gábor Médiaszabályozás című könyve.

2005.12. 5. JogiForum.hu

A KJK-Kerszöv Kiadó gondozásában megjelent könyv elsődleges célja, hogy tankönyvként szolgáljon a kommunikációs és jogi felsőoktatásban. Mindemellett az érdekeltek köre szélesebb a főiskolákon és egyetemeken tanuló hallgatóknál, s ezért a szerzők jó szívvel ajánlják a könyvet annak a nagyközönségnek, amelyhez a média maga mindig is szólni kívánt.

A szerzők szándéka egy olyan elemzési keret kialakítása volt, amely a média folyamatos átalakulása és az azt érintő egyes részletszabályok változása mellett is szilárd alapokat szolgáltat a könyv szűkebben vett tárgya, a médiaszabályozás áttekintéséhez. A szerzők a nyomtatott sajtóval, a hagyományos elektronikus médiával, valamint a digitális és/vagy hálózati médiával kapcsolatos szabályozási kérdéseket azok jellege, belső tartalma szerint mutatják be, szakítva azzal a korábban megszokott tárgyalásmóddal, amely az egyes médiumok és az egyes jogágak elkülönülését vette alapul. A médiaszabályozás társadalmi, alkotmányos és nemzetközi jogi alapjainak bemutatását a médiatartalom, a médiapiac és a média-infrastruktúra szabályozásának ismertetése követi, s a könyv egy, a szabályozás fejlődési irányzatait felvillantó résszel zárul. Az egyes fejezetekben a jogszabályok mellett ott találhatók azok a jellemző külföldi példák és hazai jogesetek, amelyek egyrészt megkönnyítik a megértést, másrészt pedig érzékeltetik is a médiaszabályozás összetett, színes világát.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG