A Luxemburgi Bíróság decemberi munkaprogramja

2005.12.12. JogiForum.hu

Összeállításunkban a luxemburgi tárgyalótermekben e hónap második teljes munkahete során zajló eseményekkel foglalkozunk. 2005. december 12. és 16. között is többször kerül sor tárgyalás megtartására, ítélethirdetésre és főtanácsnoki indítvány megtételére.

2005. december 13-án, kedden ítélethirdetés várható a Marks & Spencer ügyben (C-466/03), melyben a High Court of Justice egyes angol adójogszabályok közösségi joggal való összhangja tekintetében tett fel kérdést a Bíróságnak. Maduro főtanácsnok 2005. április 7-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a vállalatkonszernekre vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, amely az anyavállalatnak semmilyen esetben sem teszi lehetővé, hogy a külföldi székhelyű leányvállalatai veszteségeit elszámolja, a közösségi joggal nem összeegyeztethető.

December második keddjén ítélethozatalra kerül sor a SEVIC Systems AG kontra Amtsgericht Neuwied (C-411/03) ügyben, továbbá sajtóközlemény jelenik meg a SEVIC Systems AG kontra Amtsgericht Neuwied (C-411/03) ügyben hozott ítéletről. Ez utóbbi esetében a vállalatok közötti egyesülést csak belföldi társaságok tekintetében lehetővé tevő német szabályozásnak a letelepedés szabadságával való összeegyeztethetősége a jogvita tárgya.

2005. december 14-én második szóbeli tárgyalásra kerül sor a Banca poplare di Cremona kontra Agenzia Entrate Ufficio Cremona ügyben (C-475/03), melynek fő kérdése: vajon a hatodik ÁFA-irányelv által tiltott forgalmi típusú adónak minősül-e egy olasz regionális adó. Jacobs főtanácsnok 2005. március 17-én megtett indítványában annak megállapítását javasolta, hogy a szóban forgó adó a hatodik ÁFA-irányelv értelmében tiltott forgalmi típusú adónak minősül.

Másnap az Olaszország kontra Bizottság (C-66/02) és az Unicredito Italiano kontra Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1 (C-148/04) ügyekben hozott ítéletek kerülnek nyilvánosságra.

December 15. az Yvonne Watts kontra Bedford Primary Care Trust és The Secretary of State for Health (C-372/04) és a Sarah Margaret Richards kontra Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04) ügyek tekintetében a főtanácsnoki indítvány benyújtásának időpontja lesz.

Ezen a napon sor kerül még szóbeli tárgyalásra a British Airways kontra Bizottság ügyben (C-95/04) benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatosan. Az ügyben eldöntendő jogkérdések a gazdasági erőfölényt, az EK-Szerződés 82. cikkét, az utazási irodákkal kötött szerződéseket és az értékesített BA-jegyek mennyiségének függvényében változó jutalékot érintik.

Az Elsőfokú Bíróság a héten a következő ügyekben hirdet még ítéletet: Honeywell kontra Bizottság (T-209/01) és General Electric kontra Bizottság (T-210/01); Infront WM AG (korábban Kirchmedia WM AG) kontra Bizottság (T-33/01). Együttesen kerülnek továbbá elbírálásra az egyes európai vállalkozások által a Közösség ellen, a WTO-ban lezajlott banánkereskedelemi viták következményeként az USA által kivetett büntetővámok miatt indított keresetek, melyek ügyszámai: T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00, és T-135/01.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA