Elmaradt munkabér behajtása felszámolás alatti cégnél

2005.12.16. HírTV

Mit tehet a munkavállaló, ha jogutód nélkül megszűnik a munkáltatója, és nem fizették ki munkabérét? Főleg, ha külföldi székhelyű cégről van szó. Dr. Juhász Zoltán, az Ombudsmani Hivatal jogásza ad betekintést a munkavállalók lehetőségeibe.

A munkajog kialakulásának egyik oka volt az a tény, hogy a munkavállaló hátrányosabb, kiszolgáltatottabb helyzetben van a társasági formában működő, nagyobb anyagi és szakértői hatalommal rendelkező munkáltatóval szemben. Ezért védeni kell a munkavállaló személyét és jogait, s ezt az állam jogalkotással kíséreli meg biztosítani. A munkajogi szabályok több-kevesebb eredménnyel próbálnak meg alapvető jogokat, illetve bizonyos fajta védelmet garantálni a munkavállalóknak, mely védelem a munkabérre is kiterjed.

Három év az elévülés

Jelentős gondot okozó eset az, amikor a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, oly módon, hogy a munkavállalók felé fennálló munkabértartozást nem rendezi. Mit tehetnek ilyenkor a munkavállalók? A megszűnő munkáltató (cég) helyzetének rendezése során (végelszámolás, felszámolás) érvényesíthető az elmaradt munkabér iránti igény. Szerencsés esetben a megszűnő cég vagyona fedezi az elmaradt munkabér kifizetését, ellenkező esetben nem sok remény marad annak megtérülésére. Egyébként a díjazás iránti igény az esedékességtől számított három év alatt évül el.

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet, mint munkáltató munkavállalókkal szemben fennálló tartozása a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből megelőlegezhető. Ez a támogatás akkor jár, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által a munkaügyi központhoz benyújtott kérelem a törvényben foglalt feltételeknek megfelel (1994. évi LXVI. törvény).

Munkabér: a felszámolási körbe tartozó vagyonból

A munkabér védelmét szolgáló különös rendelkezés értelmében a felszámolás alatt álló munkáltatónak a felszámolás körébe tartozó vagyonából mindenekelőtt az őt terhelő munkabért és bérjellegű juttatásokat, ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést is, kell megfizetnie (1991. évi IL. törvény 57. §).

A teljes cikk:
http://hirtv.hu/?…

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG