Cseh választottbíróság jár el a .eu domainneveket érintő vitákban

2005.12.16. JogiForum.hu

Az EURid, a .eu domain-nevek kiosztását végző non-profit szervezet a Cseh Iparkamara és a Cseh Agrárkamara mellett működő választottbíróságot nevezte ki az egységes európai domain-név kapcsán felmerülő viták elbírálására.

Az EURid a belga, svéd és olasz domain-jegyzéket vezető szervek összefogásával jött létre. A brüsszeli, továbbá a másik két országban működő északi és déli regionális irodája mellett Prágában található a szervezet közép-európai központja, ahol ezen túlmenően a fenti döntés eredményeként az illetékes választottbíróság eljárásaira is sor kerül majd.

A választottbí­ráskodási eljárás a hagyományos bírói útnál gyorsabb, kevesebb formalitással jár és a nemzetközi szerződések révén az így született elsőfokú döntések immár a világ 130 országában végrehajthatók, melyek a felekre nézve kötelezőek, nem fellebbezhetők és csak kivételesen vizsgálhatók felül.

A Cseh Választottbíróság (CAZ) 1949 óta működik és Bohuslav Klein szakmai irányítása alatt már évek óta foglalkozik a cseh felső szintű domainek (.cz) regisztrációjával kapcsolatos viták eldöntésével.

Mivel a regisztrációt minden európai tagállam nyelvén lehet igényelni, ezért a választottbírósági eljárás is minden tagállam nyelvén lefolytatható lesz annak függvényében, hogy a domain-név birtokosa mely nyelvet kívánja használni a bíróság előtt. A CAZ külön erre a célra jött névjegyzékébe minden tagállamból kerülnek fel szakértők.

A potenciális választottbíráknak megfelelő specializált szakismerettel és tapasztalattal kell rendelkezniük a szellemi tulajdonjogok, a választottbírás­kodás, a versenyjog és a médiajog területén, továbbá az angolon kívül az EU legalább egy hivatalos nyelvét ismerniük kell.

Az arbitrációs eljárást bárki megindíthatja a domain név birtokosa vagy a regisztrációt vezető szervezet ellen. A keresetet a megfelelő formanyomtatványok kitöltésével papíron és elektronikus formában kell benyújtani. Az eljárás díja annak megfelelően alakul, hogy hány vitatott domaint jelöltek meg a keresetben és a jogvita eldöntésére hány fős választottbírói testület alakul – így például egy három fős panel 7 domainnév tekintetében lefolytatott eljárásának teljes díja 5400 euró. A panel a létrejötte után kijelölt határidőn belül hozza meg jogerős döntését, melyet a vonatkozó 874/2004/EK rendeletre kell alapoznia.

A CAZ december 7-én tette közzé a .eu domainek tekintetében felmerülő vitákra alkalmazandó eljárási szabályzatát, amely e naptól kezdve alkalmazható.

  • kapcsolódó anyagok
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
DOMAIN-NÉV