GVH "down raid" a tojás-szektorban

2005.12.16. Jogi Fórum / GVH

Bejelentés nélküli helyszíni szemlét tartott a Gazdasági Versenyhivtal Kartell Csoportja tojástermelésben érintett vállalkozásnál.

A Gazdasági Versenyhivatal Kartell Csoportja 2005. december 12-én előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemlét hajtott végre a következő vállalkozásoknál:

MAGYAR TOJÁS Tojásértékesítő Kft.,
MIZSE TOJÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Cse-Mi Farm Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kft.,
Gyermelyi Tojás Rt.,
ARANYBULLA Mezőgazdasági Rt.,
valamint eljárás alá vonás nélkül a
Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségénél.

A fenti vállalkozásokon túlmenően a megindított versenyfelügyeleti eljárás kiterjed még több más, a tojástermelésben érintett vállalkozásra is.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét – mely eszköz a közösségi jog alapján az Európai Bizottság rendelkezésére is áll – a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

Jelen esetben a helyszíni szemlére és a versenyfelügyeleti eljárás megindítására azért került sor, mert az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az eljárással érintett vállalkozások a tojás árát egyeztették, illetve összehangolták, mellyel vélhetően megsértették a versenytörvény vonatkozó előírásait.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a valószínűsített jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban – függően az ügy bonyolultságától – két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG