Új európai televíziós irányelv készül

2005.12.20. JogiForum.hu

Az Európai Információs Társadalom növekedése és az ebben rejlő munkalehetőségek fejlesztése érdekében kidolgozott i2010 stratégiai program keretében várhatóan megszületik az európai médiapiac audiovizuális szegmensét szabályozó „TV határok nélkül” irányelv új, a piac mai igényeit kielégítő változata.

Múlt héten látott napvilágot az a jogszabálytervezet, amely az EU 1989-es „TV határok nélkül” irányelvét a piac és a műszaki fejlődés mai szintjével hozná összhangba. A tervezet elfogadásával egyszerűsödnének az európai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi terhek.

Viviane Reding médiaügyi biztos szerint Európában a világ legmodernebb és legrugalmasabb szabályozását teremtheti most meg. A Bizottság szerint a közvetlen digitális tartalomszolgáltatást nyújtó televíziózás gyorsabb terjedésével erős, kreatív európai audiovizuális ipar jöhetne létre. Az új reguláció révén jobban kihasználhatóbbá válnának a multimédiás lehetőségek, erősödne a gazdasági verseny és növekedne a fogyasztók választási szabadsága.

A javaslat meghatározná a különböző újabb technológiákon (pl. nagy sebességű szélessávú kapcsolaton, harmadik generációs mobiltelefonokon) alapuló videoszolgáltatások alkalmazhatóságának területét és csökkentené a bürokratikus terheket.

Az új „TV határok nélkül” direktíva egyaránt szabályozná a televíziós és a digitális videoszolgáltatásokat, melyek tekintetében a tervezet megkülönbözteti a lineáris és a nem-lineáris szolgáltatásokat. Előbbiekhez tartoznak a hagyományos, előre meghatározott műsort sugárzó televíziós, internetes vagy mobiltelefonos adások, míg utóbbiak közé olyan tartalomszolgáltatások sorolandók, melyek közül a néző tetszése szerint egy hálózaton keresztül maga választja ki a programot (ilyenek az ún. video-on-demand és near-video-on-demand szolgáltatások).

A lineáris tartalomszolgáltatást a mostani előírások fejlesztésével, míg a nem-lineáris szolgáltatásokat egységes európai minimumszabályok lefektetésével szabályoznák. Így ez utóbbi tekintetében megszűnnének a gyermekvédelemre, a fajgyűlöletre és a burkolt reklámra vonatkozó tagállami szintű rendelkezések, melyeket egységes, a tartalmat a felhasználó igényei szerint meghatározó digitális televíziózásra alkalmazandó európai minimumszabályok váltanának fel. Az európai szolgáltatóknak tehát nem kellene többé az egyes tagállamok eltérő előírásaihoz igazodniuk.

Az új irányelvben a reklámok közzétételére vonatkozó részletes szabályok nagymértékben egyszerűsödnének. A jövőben a műsorszolgáltatók a reklámok közzétételének időpontját maguk határozhatnák meg s nem kellene legalább 20 perc adásidővel kitölteni két reklámblokk közötti műsort. A reklámblokkok időtartama azonban továbbra is legfeljebb 12 perc maradna.

Az új irányelv támogatná a megosztott felületen történő reklámozást (tehát amikor a néző által látott felületen egyszerre több reklám fut), továbbá a virtuális és az interaktív reklámokat.

Megszűnne a burkolt reklám közzétételének tilalma és a hírműsorok, napi politikai műsorok és a gyermekprogramok kivételével a nézők előzetes tájékoztatása után lehetővé válna az egyes termékek műsorokban való megjelenítése.

A „TV határok nélkül irányelv” megújítása után sem vonatkozna a levélváltásra, az újságok és magazinok internetes változatára, az alapvetően nem videoszolgáltatás céljából létrehozott weboldalakra és a különböző rádiószolgáltatásokra.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG