A Közjegyzői Kamara válaszlevele a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének

2005.12.21. Jogi Fórum / MOKK

A Népszabadságban korábban megjelent "Nem mindegy, kinél szerződünk / Közokirat nem készülhet ügyvédnél" című cikkel kapcsolatban Dr. Kapás Katalin, a MOKK elnöke küldött levelet a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, melyet itt is közlünk.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által említett cikk kiigazításként jelent meg egy korábbi, ugyanezen orgánum által közzétett írás nyomán, amely írás arról tájékoztatta az olvasó közönséget, hogy „…az ügyvéd közokiratba foglalja az ingatlan adásvételi szerződéseket”.

Kamaránk – tekintettel arra is, hogy az újságcikk félrevezető állítást tartalmaz; egyenlőséget téve a közjegyzői és ügyvédi eljárás közé - erre az újságírói állításra kért helyreigazítást, tájékoztatva az orgánumot a közjegyzői és ügyvédi tevékenység közötti alapvető különbség lényegéről.

Álláspontunk szerint az orgánum rendelkezésére bocsátott irat jogilag megalapozott, ugyanakkor részletesen kitér arra is, hogy a közjegyzőhöz a felek akkor fordulnak, ha kifejezetten hatósági elemet kívánnak bevonni a szerződéskötésbe a közvetlen végrehajthatóság érdekében. Az irat arra is utal, hogy a felek gyakran ügyvédi tanácsra élnek a közokirat intézményével, valamint arra, hogy a közjegyző a feleket nem képviselheti.

Kamaránk célja a helyreigazítással nem a közjegyzőség reklámozása volt, hanem a téves információ helyreigazítása és a két eljárás közötti különbség megvilágítása.

A közjegyző - hatósági jellegénél és a rá vonatkozó szigorú kizárási szabályoknál fogva - nem konkurálhat az ügyvéddel. Ilyen törekvése a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának és a közjegyzői karnak nincsen. Kamaránk célja változatlanul, továbbra is a jó kapcsolat és a folyamatos információcsere fenntartása.

Üdvözlettel és tisztelettel:

Dr. Kapás Katalin
a MOKK elnökeElőzmények:
A Közjegyzői Kamarához írt Magyar Ügyvédi Kamarai levél
A Magyar Ügyvédi Kamara reagál a Népszabadság közjegyői cikkére

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK
ÜGYVÉDSÉG