15 millió forintra bírságolta az NHH Tanácsa a T-Mobile Magyarország Rt.-t

2005.12.21. Jogi Fórum / NHH

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa 15 millió forintos bírságot vetett ki a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.-re, mert a társaság nem teljesítette a piacelemzési eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségét, és ezzel hátráltatta a Tanács munkáját. A Tanács egyben kötelezte a T-Mobile-t, hogy 2006. január 5-ig teljesítse az adatszolgáltatást.

A Tanács a 2005. évi piacelemzési eljáráshoz kapcsolódóan a mobil végződtetési díjak költségalapúságának biztosítása érdekében kezdte meg egy úgynevezett alulról építkező hosszútávú előremutató különbözeti költségmodell (BU-LRIC) kidolgozását.

Az NHH a munka megkezdéséről, valamint annak céljáról tájékozta a szolgáltatókat és együttműködésüket kérte, hogy a modell minél nagyobb mértékben tükrözhesse az egyes szolgáltatókra jellemző sajátosságokat.

Miután a T-Mobile az együttműködésre vonatkozó kérést nem teljesítette, a Tanács októberben két alkalommal adatszolgáltatásra kötelezte, de a szolgáltató a Tanács határozatait nem teljesítette.

A Tanácsnak törvényben előírt kötelessége, hogy a piac működésének fenntartása érdekében eljárjon azzal szemben, aki a határozatát nem hajtja végre, és kényszerítse ki döntéseinek érvényre jutását.
A Tanács ilyen esetben az Elektronikus hírközlési törvény vonatkozó előírása szerint legfeljebb a szolgáltató előző évi nettó árbevételének 0,05 százalékára rúgó, de legkevesebb 100 ezer forintos bírságot szabhat ki.

A Tanács mérlegelve a cselekmény súlyát, 15 millió forintos bírság kivetéséről döntött.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
VERSENYJOG