GVH közlemény az E.on Ruhrgas AG MOL Rt. gázüzletága feletti irányításszerzéséről

2005.12.22. Jogi Fórum / GVH

Az E.on Ruhrgas AG irányításszerzését a MOL Földgázellátó Rt., a MOL Földgáztároló Rt. felett Európai Unió Bizottsága feltételekkel jóváhagyta. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) üdvözli az EU Bizottság döntését az ügyben. A GVH sokat dolgozott azon, hogy a magyarországi földgázpiacon megmaradjanak, illetve megteremtődjenek azok a körülmények, amelyek hosszú távon is lehetővé teszik a verseny kialakulását, megerősödését és fejlődését. A Bizottság teljes mértékben elfogadta azokat, a GVH által tett észrevételeket és javaslatokat, amelyeket az ügy kapcsán a verseny kialakulása érdekében tett.

A verseny hosszú távú biztosítása érdekében a Bizottság öt feltételhez kötötte az engedélyét. Az öt feltétel röviden a következőképpen foglalható össze:
  • tulajdonosi szétválasztás, amely szerint a MOL Rt. eladja a MOL Földgáztároló Rt-ben és MOL Földgázellátó Rt-ben az eredeti tervek szerint megmaradó 25%+1 részvény részesedését
  • a MOL Rt. számára az E.on és közötte kötött megállapodásban biztosított volt egy put opció, mely szerint 2 éven belül felhívhatja az E.on-t a MOL Földgázszállító Rt. 25% +1 részvény vagy 75% -1 részvény megszerzésére. A feltétel szerint kizárólag a 75%-ra nézve gyakorolhatja az opciós felhívást a MOL, vagyis az ügylet mindenképp versenyhatósági kontroll alá esik
  • „gas release” program megvalósítása, ami azt jelenti, hogy az E.on Ruhrgas AG egy meghatározott ideig bizonyos mennyiségű földgázt köteles értékesítésre felajánlani a földgázpiacon
  • „szerződés release” program megvalósítása, ami a hazai kitermelésű földgáz szabad piacra vitelét segíti elő
  • a tárolókhoz való hozzáférés során az E.on vállalja, hogy szabályozott árakon és feltételekkel biztosít hozzáférést a tárolókhoz.

A GVH reméli, hogy az EU Bizottság határozatában az ügyre szabott feltételek megvalósulása és a magyar szabályozás által már megvalósított és a jövőben kialakítandó kedvező körülmények együttes hatására a földgázpiacon a verseny viszonyai megerősödhetnek.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG