Hamarosan változik a számítógépes bűnözésre vonatkozó belga szabályozás

2005.12.22. JogiForum.hu

A belga kormány idén nyáron átfogó reformtervezetet terjesztett a Parlament elé a számítógépes bűnözés elleni jogszabályok fejlesztése érdekében. A változások az ország törvényhozási mechanizmusának megfelelően a közeljövőben elfogadásra kerülnek.

A belga jog 2000 óta sok tekintetben megfelelt az Európa Tanács Budapesti Egyezményének és az ahhoz csatolt, a rasszizmus és az idegengyűlölet büntetőjogi értékeléséről szóló kiegészítő Jegyzőkönyvnek. A mostani változtatások az eddig hiányzó kiegészítéseket pótolják, illetve a meglévő rendelkezéseket hozzák összhangba az egyezmény szövegével.

Az Európa Tanács Budapesti Egyezménye a számítógépes bűnözés büntetőjogi szankcionalizálásról szóló első számú nemzetközi szerződés, amelynek már számos Európán kívüli állam is részese.

Az átfogó törvényjavaslat révén a későbbiekben módosulni fog Belgiumban a számítógépes bűnözésről, a szerzői és szomszédos jogokról, továbbá a sajátosan megfogalmazott, a nemzetiszocialista Németország kormányzata által a második világháború alatt elkövetett népirtás tagadásáról, alábecsüléséről, igazolásáról és helyesléséről szóló törvény.

A számítógépes bűnözésről szóló belső jogszabályban többek között a számítógépes rendszerekbe történő jogtalan behatoláshoz (hackeléshez) kapcsolódóan megváltozik a Budapesti Egyezményben is említett „ártó szándék” minősítése és a büntetési tétel felső határa 3 évről 5 évre emelkedik.

A törvény megfelelő jogszabályhelyének módosításával ezentúl Belgiumban is szankcionálható lesz a magánjellegű elektronikus kommunikáció jogtalan kifürkészése.

Bekerült továbbá az adatok védelmét érintő azon rendelkezés, amely megtiltja azoknak a számítógéppel történő visszaélés vagy a jogtalan behatolás érdekében történő felhasználását. A törvényben ezen kívül újra meghatározásra került az „adat” fogalma.

Összességében elmondható, hogy az említett változások révén a szükséges mértékben szigorodnak a számítógépes bűnözésre vonatkozó belga jogszabályok. A terület szakértői mindazonáltal a bűnüldöző szervek hatékonyabb hozzáállását is számon kérnék az illetékesektől.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG