Változik a jövedéki adótörvény

2005.12.29. Jogi Fórum / VPOP

A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatja Tisztelt ügyfeleit, hogy 2006. január 1-től a jövedéki termékek adója differenciáltan, különböző szempontokat figyelembe véve az alábbiak szerint változik.

Kőolaj és kőolajtermékek esetében adómérték emelésre 2006. évben nem kerül sor.

Az alkoholtartalmú italok közül a tömény szeszesitalok, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermékek jövedéki adója az áfa-kulcs csökkenését ellentételező mértékben emelkedik.

A tömény szeszesitalok jövedéki adója 1 liter tiszta (100%-os alkoholtartalmú) szeszre vonatkozóan 2.206 forintra nő az eddigi 1.920 forintról. A bérfőzési szeszadó is emelkedik, a gyümölcstermesztő háztartások évi legfeljebb 50 literes főzetésére vonatkozó kedvezményes adókulcsa 960 forintról 1.103 forintra nő 1 liter 100%-os szeszre vetítve.

A sör adómértéke 420 forintról 505 forintra emelkedik.

A pezsgő esetében az 1 literre jutó adó az eddigi 91,20 forintról 114 forintra emelkedik, a köztes alkoholtermékek (vermutok) adója pedig 176 forint lesz az eddigi literenkénti 132,20 forint helyett.

Nem változik, marad literenként 80 forint a gyümölcsből készülő egyéb borok adómértéke, a szőlőbor adómértéke viszont az eddigi literenkénti 8 forint helyett 0 forint lesz.

A cigaretta esetében az áfakulcs csökkenés jövedéki adóban való ellentételezésén felül további, mintegy 7,5% -os jövedéki adótartam emelkedésre is sor kerül. A cigaretták jövedéki adója azonban még mindig nem éri el az EU által meghatározott minimumszintet, így a jövőben további adóemelésre lesz szükség.

A finomra vágott fogyasztási dohány esetében is sor kerül az áfa kompenzáción felül, a cigarettához igazított, mintegy 7,9%-os jövedéki adótartam emelkedésre. Az eddigi 3625 Ft/kg helyett 4170 Ft/kg-ban meghatározott új minimum adómérték hatásaként 1 csomag (40 gramm) cigarettadohány után 2006. évben legalább 166,80 Ft jövedéki adót kell fizetni.

Az egyéb fogyasztási dohány adómértéke 2006. január 1-jétől az áfa-kompenzáción felül 4%-kal emelkedik.

A szivar és a szivarka esetében csak az áfakulcs csökkentésnek megfelelő mértékben emelkedik a jövedéki adómérték, azaz a 28,5%-ban meghatározott új adómérték a fogyasztói árakat a jövő évben nem befolyásolja.

Bioüzemanyagok

A 2006. évi módosítások értelmében növekszik az a mennyiség, amely után adó-visszaigénylés érvényesíthető. A kőolaj-finomító fogalma kiegészül, ott már nemcsak ásványolaj-előállítás végezhető, hanem bioetanol és biodízel üzemanyagba keverése is.

Változik a biodízel fogalma is, mely szerint az előállítás „észterezés” helyett „átészterezéssel” végezhető. E fogalompontosítás révén egyértelművé válik, hogy biodízel használt sütőolajból is előállítható.

A bioüzemanyagok támogatása adódifferenciálással

Annak érdekében, hogy a gyártók mind nagyobb arányban használjanak biokomponenst az üzemanyagokban, 2007. július 1-jétől a motorbenzinre, 2008. január 1-jétől a gázolajra alacsonyabb adót csak abban az esetben lehet felszámítani, ha az üzemanyag biokomponenst is tartalmaz.

Üzemanyag-kiszolgálás a repülőtereken

A módosítás az adó-visszaigénylés feltételeinek egyszerűsítése érdekében a vámhatósági igazolás helyett a repülőgép parancsnokának, vagy megbízottjának, illetve a repülőtér üzembentartójának vagy megbízottjának együttes igazolását határozza meg feltételként.

A kisrepülőterek növekvő forgalma azt az igényt is felvetette, hogy ne csak adózott üzemanyag tankolására legyen lehetőség, hanem adóraktár is létesülhessen ezeken a repülőtereken. Ennek megfelelően 2006. január 1-jétől repülőtéri adóraktár már abban az esetben is létesíthető, ha a tárolókapacitás eléri a 30 m3-t, illetve legalább 10 millió Ft a nyújtott jövedéki biztosíték összege.

Megfigyelt termékek körének változása

A 3811 vámtarifaszám alá tartozó üzemanyag-adalékok, illetve a biodízel speciális termékek. Bár a jövedéki adótörvény szerint a megfigyelt termékek csoportjába tartoznak, felhasználási céljuk folytán e termékkörre megállapítottól eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.

A megfigyelt termékek ugyanis alapvetően nem adókötelesek, hiszen jellemzően nem adóköteles célra (üzemanyag, tüzelő, fűtőanyag), hanem ettől eltérő, pl. vegyipari célra kerülnek felhasználásra. Elméletileg ugyanakkor a termékek összetételénél fogva nem kizárt az üzemanyagkénti felhasználás lehetősége, ami viszont reálisan csak nagy kiszerelésben képzelhető el. Ezért e termékek csak 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésben minősülnek megfigyeltnek, s előállításuk, felhasználásuk, kiszerelésük csak a zárt, ellenőrzött felhasználói engedélyes rendszerben megengedett. A megfigyelt termékekkel (tehát 5 liter/5 kilogramm kiszerelés felett) való kereskedés szabadforgalomban kizárt, e termékek belföldi felhasználásra csak a szintén ellenőrzött körbe tartozó személyek részére értékesíthetők (felhasználói engedélyes, adóraktár engedélyes, nyilvántartásba vett felhasználó). Az 5 liternél / 5 kilogrammnál kisebb kiszerelésű termékek viszont a visszaélés csekély kockázata miatt - főszabályként - nem minősülnek megfigyelt terméknek. A kis kiszerelésű termékekre tehát nem vonatkoznak a jövedéki szabályok, hanem azok szabadon felhasználhatóak, értékesíthetőek.

Az üzemanyag-adalékok és a biodízel az előbbiekkel ellentétben azonban, eredeti rendeltetésük miatt minden esetben adókötelesek. E termékek üzemanyaghoz hozzákeverve, üzemanyagként kerülnek felhasználásra, ezért rájuk a „normál” megfigyelt termékektől eltérő szabályok alkalmazása indokolt. Éppen ezért módosításra került a megfigyelt termékek köre, s - a főszabálytól eltérően - az üzemanyag-adalék és a biodízel kiszereléstől függetlenül minősül megfigyelt terméknek.

Üzemanyag-adalék importálása

A 2006. január 1-jétől hatályos módosítás szerint az üzemanyag-adalék és a biodízel, kiszereléstől függetlenül megfigyelt termék, s így az importálásnak minden esetben feltétele a jövedéki engedély. Az importált üzemanyag-adalék és biodízel után fizetendő jövedéki adó mértékét a vámhatóság az importáláskor határozattal állapítja meg, tehát belföldre harmadik országból e termékek csak adózott formában kerülhetnek.

Szabványos biodízel

Biodízelt a hatályos magyar szabványnak megfelelően kétféle módon lehet forgalmazni. Egyrészt a gázolajhoz legfeljebb 5%-ban hozzákevert formában (ez esetben adó-visszatérítés érvényesíthető), vagy tisztán, önálló termékként (a gázolaj alacsonyabb adómértékével adózva). Ennek megfelelően került kibővítésre az üzemanyagtöltő állomáson forgalmazható üzemanyagok köre a szabványos biodízellel, illetve a jövedéki engedéllyel végezhető tevékenységek köre a biodízel nem üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítésének esetével.

Kéntartalom szerinti értékesítés feltüntetése a számlán, nyilvántartás-vezetés

Az üzemanyagok kéntartalom szerinti eltérő adómértékének érvényesüléséhez kapcsolódóan előírásra kerül az értékesítési számlán, szállítási bizonylatokon a kéntartalom jelzésének feltüntetése, továbbá bevezetésre kerül a kereskedők, üzemanyagtöltő állomások nyilvántartásaiban a beszerzések kéntartalom szerint elkülönített (legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, illetve 10 ppm kéntartalom feletti) vezetése.

A nyilvántartás hitelesítésére, illetve a számítógépes nyilvántartás jóváhagyására irányuló kérelmet legkésőbb 2006. január 15-éig kell a vámhatósághoz benyújtani, amely azt legkésőbb 2006. január 31-éig bírálja el.

A kiszerelt ásványolajok forgalmazása

Az ásványolajokkal végzett nagykereskedelemi tevékenység feltétele az 500 m3-es tárolókapacitás megléte. A módosítás szerint azonban ezt a követelményt 2005. novemberétől már nem kell teljesítenie annak, aki nem szerez be ömlesztett formában terméket, hanem csak kiszerelt ásványolajok kereskedelmével foglalkozik.

Változások a borral kapcsolatosan

A szőlőbor nulla kulcsossá tételével egységes szabályozás kerül bevezetésre az eddigi kis (egyszerűsített) és nagy (bor-) adóraktárak vonatkozásban, és az átlagban évi 1000 hektoliter szőlőbort előállító borászatok is az eddig csak az egyszerűsített adóraktári engedélyesekre vonatkozó rendelkezések szerint kötelesek eljárni. Az egyszerűsítés az engedélyezésre, az elszámolásra, az adóbevallásra és egyéb eljárásokra is vonatkozik. A szigorúbb feltételeket támasztó boradóraktári engedéllyel 2005. december 31-éig már rendelkezők engedélyét a vámhatóságnak automatikusan kell átváltani egyszerűsített adóraktári engedélyre, ami az engedélyszámban is változást fog okozni. Ezt elsősorban az uniós szállításokkal összefüggésben érdemel figyelmet.

Általános szabályként egyszerűsödik a pincekönyvek hitelesítésének rendje, az eddigiektől eltérően már nem az adóraktári engedélyt kiadó vámhatóság (a regionális jövedéki parancsnokság), hanem az ügyfelekkel szorosabb kapcsolatban lévő helyi vámhivatalok fogják ezt a feladatot végezni.

Hasonlóan a többi adóraktár engedélyesre vonatkozó változásokhoz megszűnik a vámhatóság jelenléte melletti kötelező negyedéves készletfelvétel. Nem lesz továbbá évente egyszeri kötelező készletfelvétel sem, a vámhatóság azonban a továbbiakban is bármikor élhet ezzel a lehetőséggel, váratlan vagy előre bejelentett időpontban is.

A szőlőbor belföldi szállításához borkísérő okmányt kell majd alkalmazni. A borkísérő okmányok elektronikus előállításához be kell szerezni a vámhatóság engedélyét, egyéb esetben csak papír alapú dokumentum használható. (Az uniós szállításokra vonatkozó rendszer fennmarad, az Európai Unió más tagállamába a továbbiakban is csak termékkísérő okmánnyal vagy egyszerűsített kísérő okmánnyal lehet borszállítmányt indítani.)

Azon jelenlegi boradóraktár engedélyeseknek, akik tevékenységükhöz jövedéki biztosítékot nyújtottak, a törvény hatályba lépését követően kérniük kell a vámhatóságtól a jövedéki biztosíték felszabadítását.

Bioetanol más tagállamba adómentesen, EKO-val történő szállítása

Az általános jövedéki elvektől eltérően Magyarországról az adó megfizetése nélkül, egyszerűsített kísérő okmánnyal is szállítható bioetanol más tagállam benzin előállítását végző adóraktárába. A szállítást a vámhatósághoz előzetesen be kell jelenteni, és azt a vámhatóságnak jóvá kell hagynia. A kitárolás ilyen esetekben ugyan szabadforgalomba bocsátásnak minősül, de a kitároló adóraktár engedélyesnek csak akkor áll be az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége, ha a másik tagállam fogadó adóraktára 30 napon belül nem igazolja vissza a bioetanol átvételét.

Alkohol gyógyszeripari célú adómentes felhasználása

A gyógyszerszakmai jogszabályok fogalomhasználatának változásával szükségessé vált a jövedéki törvény gyógyszergyártáshoz kapcsolódó adómentességre vonatkozó rendelkezésének aktualizálása is. A törzskönyvezett gyógyszerek elnevezés helyett a jövedéki törvény is forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket említ a továbbiakban. A galenusi készítmények fogalma is megszűnik, ezek a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, illetve a gyógyszeranyagok körébe fognak tartozni, ezért a törvény sem nevesíti azokat külön.

További változás, hogy 2006. január 1-jétől, nemcsak gyógyszeranyagok és gyógyszeripari intermedierek ipari előállításához használható fel adómentesen alkohol, hanem e termékek gyártóberendezéseinek a technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához is.

Nem saját előállítású alkohol tárolása

A tömény szeszt előállító szeszüzemek az üzemi szeszraktárukba 2006-tól kereskedelmi célra, továbbforgalmazásra beszerezhetnek más gyártó által előállított lédig alkoholt. Ilyen kereskedelmi tevékenységet a szeszüzemek csak korlátozottan, legfeljebb a saját alkoholtermelésük 25%-ának megfelelő mennyiségig folytathatnak, az éves korlátot nem léphetik át.

Szabadforgalomból visszaszállított dohánygyártmány utáni adó-visszaigénylés

2006. január 1-jétől bővül a szabadforgalomból visszaszállított dohánygyártmány utáni adó-visszaigénylés lehetősége. Eddig az adóraktár-engedélyes a minőségi kifogás, lejárt szavatosság és jogszabályi változás miatt, az importáló és a bejegyzett kereskedő pedig csak a lejárt szavatosság illetve a jogszabályi változás miatt forgalomképtelenné vált dohánygyártmány után igényelhette vissza az adót. A jövő évtől mindhárom piaci szereplő a szabadforgalomból bármely okból visszaszállított dohánygyártmány után visszaigényelheti az adót, amennyiben a dohánygyártmányt az adóraktár engedélyese újra feldolgozza vagy megsemmisíti, illetve az importáló és a bejegyzett kereskedő megsemmisítteti.

Harmadik országból való adómentes termékbehozatal

Az újrafogalmazott rendelkezés már taxatíve tartalmazza, hogy amennyiben a vámmentesen behozott jövedéki terméket a vámmentesség alapjául szolgáló, a vámjogszabályokban részletesen meghatározott jogcímektől eltérően használják fel, kezelik vagy birtokolják, akkor e jövedéki terméket adózás alól elvontnak kell tekinteni, és jövedéki bírsággal kell sújtani.

Betárolás importból

Amennyiben a vámjogi szabadforgalomba bocsátás előtt kerül jövedéki termék az adóraktárba, azt az adóraktár készletébe nem kell felvenni, csak a vámeljárást követően, az adóraktár-engedélyes adókötelezettsége csak ekkor keletkezik.

Készleten maradt jövedéki termék keretengedély megszűnése esetén

A gyakorlatban felmerült igény, a készleten maradt jövedéki termékek könnyebb elhelyezése indokolta azt a módosítást, amely szerint az adóraktár mellett már egy másik adómentes felhasználónak is átadható a készleten maradt jövedéki termék akkor, ha a keretengedélyes felhasználónak megszűnik a keretengedélye.

Kötelező vámhatósági készletfelvételek rendje

Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében változik a kötelező vámhatósági készletfelvételek rendje. Az adóraktár-engedélyeseknél és az adómentes felhasználóknál az eddigi negyedéves készletfelvétel rendjét felváltja az éves egyszeri kötelező vámhatósági készletfelvétel. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a vámhatóság bármikor végezzen ellenőrzést.

Ellenőrzött személyek együttműködési kötelezettsége

A vámhatóság jövedéki ellenőrzéseinek hatékonyabb lefolytatása, illetve az egyes jogsértésekkel szembeni eredményesebb fellépése érdekében 2005. november 15-től hatályos előírás, hogy a vámhatóság által ellenőrzött személyek kötelesek együttműködni a hatósággal. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzés lefolytatását gátló körülmények elhárítását, akár saját költségükön is biztosítaniuk kell.

Üzletbezárási szabályok változása

Az új szabályozás a nagykereskedőre is kiterjedően mondja ki, hogy üzlethelyisége (telephelye) az adójegyre, zárjegyre, hivatalos zárra vonatkozó rendelkezések megsértése mellett minden egyéb olyan esetben is bezárható, amikor a készleten lévő jövedéki termék eredetét, származását nem tudja hitelt érdemlően igazolni. A kiskereskedő üzlethelyisége többszöri jogsértés esetén akár már 60 napra is bezárható lesz. További szigorítás, hogy a helyiséget (telephelyet, üzlethelyiséget) akkor is be kell zárni, ha az igazolatlan eredetű, adózása alól elvont, adójegy, zárjegy nélküli jövedéki termék mennyisége nem éri el a kereskedelmi mennyiséget.

A mezőgazdasági adó-visszaigénylés változása

A módosítás értelmében 2006. január 1-jétől a belterületi földek műveléséhez felhasznált gázolaj után is érvényesíthető jövedéki adó-visszaigénylés.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS