Januártól új közösségi irányelvek teszik biztonságosabbá életünket

2005.12.30. JogiForum.hu

Az Európai Unió tagállamainak 2006 januárjáig egy sor új irányelvet kell belső jogrendjük részévé tenniük, melyek révén biztonságosabbá válhat az európai polgárok élete. Korszerűbb rendelkezések lépnek életbe többek között a bűncselekmények áldozatainak kártalanítása, az élelmiszerbiztonság és az energiaügy tekintetében.

Igazságügyi irányelv a bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról

Mindezidáig viszonylag kis eséllyel támaszthattak kártalanítási igényeket azok, akik nem saját országukban váltak bűncselekmény áldozataivá. Ez január 1-től megváltozik, mivel az európai államok hatóságai között kiépülő együttműködési rendszernek köszönhetően elkövetési helytől függetlenül folyamodhatnak anyagi jóvátételért a bűncselekmények áldozatai.

Mivel az államok felelőssége lesz, hogy biztosítsák a megfelelő kompenzációt szolgáló pénzügyi hátteret, ezért azokban az esetekben is módjuk lesz az áldozatoknak káruk megtérítését követelni, ha jogi vagy más okok miatt egyébként nem tudnának ki ellen fordulni igényükkel.

Élelmiszerszabályozás: élelmiszerbiztonság és higiénia

A Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Igazgatósága szerint a Közösségek elmúlt 25 évének legradikálisabb változása következik be az élelmiszerhigiénia területén – mintegy válaszként az elmúlt évek olyan nagy port kavaró eseményeire, mint a kergemarhakór, egyes organikus élelmiszerek méreganyagtartalmának megállapítása vagy a madárinfluenza-járvány.

Az új szabályozás révén az eddigi tizenhét irányelv helyett egy átfogó direktíva foglalkozik majd az élelmiszer-előállítás termőföldektől az otthoni asztalokig tartó folyamatának szabályozásával, miközben nyomon követhető lesz az élelmiszer és összetevőinek eredete is.

A Bizottság szóvivője leszögezte, hogy az élelmiszergyártók felelősek az előállítási folyamat elemei közötti kapcsolatok ellenőrzéséért annak érdekében, hogy a piacon egészséges élelmiszerek legyenek fellelhetők. A termelőknek megfelelő eljárásokat is ki kell majd dolgozniuk a termék piacról történő kivezetése érdekében arra az esetre, ha egy adott termék komolyan veszélyeztetné a fogyasztók egészségét.

A harmadik országból érkezett személyek megkülönböztetésének kiküszöbölése

Január 23-től mindazok a tagországokon kívülről érkezett személyek, akik öt éve az Unió területén élnek, és megfelelő jövedelemmel, valamint egészségbiztosítással rendelkeznek, úgynevezett hosszú távú tartózkodási engedélyben részesülnek és ennek köszönhetően az EU állampolgáraihoz hasonló jogokat élvezhetnek majd.

Az új rendelkezések célja elsősorban annak törvényi szintű deklarálása, hogy az Unió elismeri azoknak a harmadik országbéli személyeknek a munkáját, akik hozzájárultak a tagállamok és azáltal az egész kontinens gazdasági fejlődéséhez. Mindazonáltal az új irányelv nem minden országban lép életbe: Dánia, Nagy-Britannia és Írország egyelőre sokallja a benne foglalt kedvezményeket.

Energiaügy: több megtakarítást!

A Kiotói Egyezmény követelményeinek teljesítése és a széndioxid-szint csökkentése érdekében jelentős energia-megtakarításra van szükség és ennek megvalósítása érdekében fogalmaz meg rendelkezéseket egy új irányelv. Ennek megfelelően a fűtőtesteket és légkondicionálókat megfelelően karban kell majd tartani és egy ún. energiakártya kerül bevezetésre, amely az energiafogyasztás részletes adatait tartalmazza és minden ingatlanbérlet és –adásvétel esetén kötelező lesz alkalmazni. Az európai törvényhozó a versenyképesség növekedését és az épületek karbantartásának javulását reméli ettől megvalósulni.

Versenyképesség a műtárgypiacon

Január elsejétől a műalkotások tekintetében részlegesen megváltoznak a szerzői jogok körében alkalmazott vagyonjogi szabályok, mivel ezután nem csak a műtárgy első értékesítése, hanem minden további eladás során esedékes bevételből is részesülnek majd az azokat alkotó művészek. Ez a rendelkezés egyes országokban már korábban bevezetésre került, jelentős árkülönbségeket okozva ezzel a tagállamok műtárgypiacán – mindez várhatóan megszűnik a közeljövőben.