Kriminalisztikai szakjogász képzést indít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2006.01. 5. JogiForum.hu

A 2005-ben akkreditált, az országban elsőként indított Kriminalisztikai szakjogász és kriminalisztikai szakokleveles rendőrtiszt képzések célja a jogalkalmazás valamennyi területén működő büntetőjogászok, bírók, ügyvédek, ügyészek, nyomozók képzése a kriminalisztikában való alapismeretek megszerzése érdekében.

Az oktatók a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség és a szakértői intézetek vezetői, kiváló szaktudású munkatársai.

A kriminalisztikai szakképzés célul tűzte ki a klasszikusnak számító bűnügyi segédtudományok - biológia, kémia, ballisztika, fényképezés - mellé újdonságként megjelent krimináltaktikai eljárások, és szakértői módszerek oktatását, amelyek ismerete ma már nélkülözhetetlen a büntetőjoggal foglalkozó gyakorló jogászok számára.

Az újdonságként megjelent krimináltaktikai eljárások közül az alábbiak kerültek az oktatási anyagba:
  • a spektoroszkópos eljárás,
  • a hangazonosítás hangspektrogram használata, az emberi hang és hanghordozók komputerizált vizsgálata,
  • a DNS vizsgálatok, a számítógépes személyazonosítási módszerek
  • a kriminalisztikai (bizonyíték-, bűn-, adat-, térkép-) elemzés módszerei
  • a specifikus profilalkotás módszertana
  • a számítógépírás illetve számítógép nyomtatójának azonosítása.

A kriminalisztikai képzés célja továbbá a leggyakoribb és kiemelt bűncselekmények kriminálmetodikai elemzésének oktatása, a bonyolult, struktúrájában jelentősen megváltozott bűnügyek ténybeli felderítésének, a megalapozott ítéleti tényállások megállapításainak érdekében. A képzés - a fentieken túl - célul tűzte ki egyes szakértői vizsgálatok oktatását is.

A kriminalisztika szakjogász képzés - többek között - átfogó ismeretet ad, a büntető és polgári eljárásokban alkalmazott szakértői tevékenységek megismerésére, és annak a gyakorlatban való alkalmazásában is.

A képzés tartama 5 félév, az oktatási napok kéthetente, pénteken 9-18 óráig tartanak. Tandíj: 99.000,- Ft, amelynek törvény szerint meghatározott része az SZJA alapból leírható.

Információ és jelentkezés:
Deák Ferenc Továbbképző Intézet,
1088 Budapest, Szentkirályi u. 26-30.
Tel: 429-7200/342 vagy 429-7238 telefax: 266-5286
http://www.jak.ppke.hu, deak@jak.ppke.hu

  • kapcsolódó anyagok
KRIMINALISZTIKA