Az EP elutasította a költségvetési megállapodást

„Jelenlegi formájában” nem támogatható a tagállamok vezetői által tavaly decemberben elfogadott, a 2007-2013-as időszakra szóló költségvetés - írja az európai parlamenti képviselők által elfogadott állásfoglalás. Az EP ugyanakkor hajlandó a tárgyalásokra, melyek január 24-én kezdődnek.

Az EP az 541-56-76 arányban elfogadott állásfoglalás szerint „jelenlegi formájában elutasítja az Európai Tanács közös álláspontját”. A költségvetési szakbizottság úgy vélte ugyanis, hogy az „inkább a hagyományos politikákra összpontosít”, és „nem garantál olyan EU költségvetést, amely a jövőre nézve előmozdítja a jólétet, a szolidaritást és a biztonságot, továbbá nem rendelkezik részletes rugalmassági mechanizmusról és a Parlamentnek a felülvizsgálatban betöltött szerepéről sem”.

A szöveg szerint az Európai Parlament korábbi, „2005. június 8-án elfogadott tárgyalási álláspontja biztosítja a politikai prioritások és pénzügyi szükségletek jobb összehangolását, a költségvetés rugalmasabbá tételét, s ezen keresztül modernizálását, valamint a végrehajtás minőségének javítását”.

Az EP aggályai ellenére „hajlandó az egyes álláspontokból kiinduló, építő tárgyalásokba bocsátkozni a Tanáccsal, amennyiben az osztrák elnökséget tényleges tárgyalási mandátummal ruházzák fel”. A parlamentnek ugyanakkor „eltökélt szándéka, hogy kitart tárgyalási mandátuma mennyiségi, strukturális és minőségi elemei mellett, és előmozdítja a bel- és külpolitikák európai dimenzióját” - írja az állásfoglalás.

A plenáris ülésen elfogadott egyetlen módosító indítvány értelmében az EP „sajnálattal veszi tudomásul a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás érdekében vállalt kötelezettségvállalások”, ezen kívül „ a polgárság, a szabadság, biztonság és jog érvényesülése terén vállalt kötelezettségek valamint a külső fellépésekre szánt összegek csökkentését”.

Az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament első egyeztető tárgyalását 2006. január 24-én tartják.