AB: jóváhagyás a zsidó kisebbségi népcsoportról szóló népi kezdeményezéshez

2006.01.31. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

2006. január 30-i határozatával az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) határozatát, amelyben hitelesítette annak az aláírásgyűjtő ívnek a mintapéldányát, amely népi kezdeményezés benyújtására irányul a következő kérdésben: „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61. § (2) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a T. Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény 61. § (1) bekezdésében a népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbségi népcsoporttal egészítse ki.”

Az OVB határozata ellen kifogást benyújtók arra hivatkozva kérték az Alkotmánybíróságtól az OVB határozat megsemmisítését, hogy nem állnak fenn a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánításának törvényi feltételei.

Határozatában az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az OVB határozatának felülvizsgálata során jogorvoslati fórumként járt el: csak azt vizsgálhatta, hogy az OVB törvényesen gyakorolta-e hatáskörét akkor, amikor az aláírásgyűjtő ív hitelesítése mellett döntött. Az OVB hatásköre az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése során arra terjed ki, hogy megvizsgálja: az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés eldöntése az Országgyűlés hatáskörébe tartozik-e, az aláírásgyűjtő ív egyértelműen tartalmazza-e a megtárgyalásra javasolt kérdést, maga az aláírásgyűjtő ív megfelel-e a törvényi előírásoknak. Az OVB-nek nem feladata annak vizsgálata, hogy a népi kezdeményezés teljesíthetőségének törvényi feltételei fennállnak-e. Az Országgyűlés hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy teljesülnek-e a népi kezdeményezésben foglalt törvénymódosítás feltételei. Az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre arra, hogy az aláírásgyűjtő ív hitelesítése iránti eljárásban – a hitelesítésre irányadó alkotmányi és törvényi szempontokon túlterjeszkedve – az ügyben érdemben határozzon.

A határozathoz Dr. Kovács Péter alkotmánybíró fűzött különvéleményt.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
KISEBBSÉGI JOGOK