Egészségügyi jogszabályok változása február 1-től

2006.01.31. Jogi Fórum / Egészségügyi Minisztérium

Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. kormányrendelet módosítása nyomán február 1-jével fontos változásokkal kell számolnia az érintetteknek.

A háziorvosi adatjelentés minden háziorvosi praxis számára bevezetésre kerül 2006. február 1-jétől – azzal a felkészülést elősegítő kiegészítéssel, hogy a rendelkezést legkésőbb 2006. március 1-jétől kell alkalmazni.

2006. március 1-től valamennyi háziorvos köteles havi, tételes betegforgalmi jelentést készíteni az OEP (MEP) számára.
A háziorvos a beteg első számú egészségügyi partnere, működése alapvető hatással lehet a teljes gyógyulási folyamatra. Fontos, hogy tevékenységéről folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges adatok egyrészt az egészségpolitika formálói, másrészt a finanszírozó számára. A háziorvosi praxis adatszolgáltatása a minőségi, biztonságos betegellátást szolgálja.

A felkészüléshez jó tudni, hogy a háziorvosi szoftverek általában alkalmasak havi tételes betegforgalmi jelentések elkészítésére is egy megfelelő modul segítségével, mely beszerezhető a szoftver tulajdonosától. Akik nem képesek ehhez hozzájutni, azok számára az OEP (MEP) ingyenes, tételes betegforgalmi tevékenység jelentésére alkalmas programot biztosít.

Az Országos Alapellátási Intézet által készített Cardionet program letölthető az OEP honlapjáról (www.oep.hu). Az Internet kapcsolattal nem rendelkezők CD lemezen is hozzájuthatnak, ha a igényüket 2006. február 15–ig jelzik az OEP-nek.

Az adatközlés egyéb tartalmi részletei, a jogszabály 20. számú mellékletében olvashatók.

2006. februártól változik az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok teljesítménydíjazása.

A laboratóriumi eljárások finanszírozása az elmúlt években a járóbeteg-szakellátás előirányzatból elkülönített, zárt kasszából történt a teljesítmények arányában visszaosztott, úgynevezett „lebegtetett” forintértékkel. A kassza zárt volt, tehát magasabb teljesítmények esetén a pont forintértéke csökkent, míg csökkenő teljesítmények mellett nőtt. 2005-ben a pont forintértéke 0,66Ft/pont körül mozgott, és a teljesítményektől függően havonta változott.

2006 februárjától – a kiszámíthatóbb finanszírozás érdekében – az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok egy része az előre kihirdetett járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékével (jelenleg: 1,34Ft/pont) kerül elszámolásra, az éves előirányzat-keret 70%-ának mértékéig, míg az ezt meghaladó teljesítmények „lebegtetett”, visszaosztott forintértékkel kerülnek finanszírozásra az előirányzat-keret 30%-ának terhére.

Az intézmények esetén a szolgáltatásvolumen meghatározásánál figyelembe kell venni a 2005. évi esetszámot, a beavatkozások számát és a pontszámot.

Az ellátások finanszírozása tehát részben a megállapított szolgáltatásvolumen szerint, előre kihirdetett díjjal, részben visszaosztott értéken kerül finanszírozásra.

Megjelent a Magyar Közlöny 2005. december 29-i, 172. számában

  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY