A Bizottság eszmecserét indít Európáról a polgárok bevonásával

Az Európai Bizottság elfogadta az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvet, melynek célja hogy társadalmi vitát indítson Európáról.

Margot Wallström, a Bizottság alelnöke, kommunikációért felelős biztos szerint "a kommunikáció ügye elsősorban a demokráciával függ össze. Az embereknek joguk van tudni arról, hogy az EU milyen tevékenységet végez és mit képvisel. Joguk van továbbá teljes mértékben részt venni az európai projektben. Az Európáról folytatott kommunikáció nem csupán "brüsszeli ügy": az EU-intézményeknek és -tagállamoknak most közös erőfeszítést kell tenniük. Az Európai Unió politikai projektté fejlődött, azonban még nem találta meg az utat az emberek szívéhez és gondolataihoz. E kihívásra szolgál válaszul a Bizottság fehér könyve, mely javaslatokat tesz az Európai Unió kommunikációs politikájának megalapozására."

A fehér könyv célja, hogy mozgósítsa a közösségi intézményeket és szerveket, a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, a politikai pártokat és a civil társadalmat az Euórpáról folyó vitában való részvételre, felkeltse érdeklődésüket és felelősségérzetüket Európa iránt.

A fehér könyv javaslatot tesz az európai kérdésekre irányuló kommunikációs tevékenységek közös alapelveinek meghatározására, a polgárok bevonására, a média és az új technológiák alkalmazására, valamint arra, hogy több figyelmet kapjon a polgárok véleményének megismerése és az összefogás.

A fehér könyvről az Európai Bizottság hat hónapos konzultációt tart, melynek végén a Bizottság összegzi a konzultáció eredményeit, majd az érintett felek közreműködésével kidolgozza a szükséges lépésekre irányuló cselekvési tervet.

A fehér könyvről szóló véleményeket itt lehet megírni.